I 2018 ble det i alt utført 12 380 svangerskapsavbrudd i Norge. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix)

Historisk lave aborttall i Norge

I 2018 ble det i alt utført 12 380 aborter i Norge, det er 350 færre enn året før. Den største nedgangen er i de yngste aldersgruppene.

Aborttallene har de siste årene vært historisk lave, og de falt ytterligere i 2018, viser nye tall fra Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.

Fallet skyldes en markant nedgang i tallet på svangerskap blant kvinner under 25 år. Tall fra både Abortregisteret og Medisinsk fødselsregister viser en tydelig nedgang i graviditeter blant kvinner under 25 år, både de ønskede og de uønskede svangerskapene.

– Ungdomskullene etter 2008 er blitt flinkere til unngå uplanlagte svangerskap. Når disse går ned, går både abort- og fødselstallene ned, sier overlege Mette Løkeland ved Folkehelseinstuttet.

Billigere prevensjon

Tallene faller jevnt og trutt: I 2017 ble det i alt utført 12 733 aborter i Norge. Til sammenligning ble det i 2016 utført 13 169 aborter, mens tallet var 14 001 i 2015.

I 2018 var abortraten på landsbasis 10,3 per 1000 kvinner i aldersgruppen 15–49 år. Året før var raten 10,6, og det var en nedgang fra 11 per 1000 kvinner i 2016.

Siden 2008 har abortraten i aldersgruppen 15 til 19 år falt fra 18,1 til 5,5 aborter per 1.000 kvinner

Langtidsvirkende prevensjon som p-stav får deler av æren for fallet.

– Vi antar at det er flere årsaker. Men de siste 15 årene har det vært en sterk utbygging av helsestasjoner for ungdom. Prevensjonsmidler er blitt billigere på grunn av statlige subsidier. I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i denne ordningen, sier Løkeland.

Åtte av ti før niende uke

Hun legger til at nedgang i aborttallene blant de yngste er en internasjonal trend.

I 2008 var det ifølge Reseptregisteret registrert cirka 550 brukere av p-stav i aldersgruppen 15 til 19 år. I 2017 var tallet økt til 10 815.

Hele 95,4 prosent av svangerskapsavbruddene i fjor var selvbestemte og 82,6 prosent ble utført før niende svangerskapsuke. Mer enn ni av ti aborter blir utført med et medikament.

Det er flest utførte aborter i Finnmark med 14,1 aborter per 1000 kvinner. Tallet er lavest i Sogn og Fjordane med 7,3 aborter per 1000 kvinner.

Powered by Labrador CMS