Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Helt vanlige smertestillende medisiner kan gi menstruasjonsforstyrrelser.

Mange vanlige legemidler kan gi forstyrrelser i menstruasjon

Covid-19-vaksinen har gitt oppmerksomhet rundt menstruasjonsforstyrrelser som mulig bivirkning. Vaksinene er ikke alene om å kunne gi slike plager.

Etter massevaksineringen mot covid-19 har flere blitt oppmerksomme på bivirkninger og rapportering av disse.

Kraftigere og lengre menstruasjonsblødninger hos jenter og voksne kvinner er en uventet bivirkning som har blitt meldt. Men det er flere medisiner som kan gi slike effekter.

Endringer i menstruasjonsblødningene er en vanlig reaksjon på hormonendringer under pubertet, graviditet, fødsel, amming og overgangsalder.

Men endringer i blødningene kan også være tegn på sykdommer. Og som nå nylig vist: også av legemidler og vaksiner. De bør derfor ikke ignoreres.

Prevensjonsmidler som behandling

Hedvig Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo. Hun forteller at prevensjonsmidler er den medisingruppen som oftest brukes ved problematiske menstruasjonsblødninger.

– P-piller er viktige og brukes ofte til å behandle kraftige, smertefulle, langvarige eller veldig uregelmessige blødninger, sier Nordeng.

Det er kjent at de fleste prevensjonsmidler for kvinner påvirker mensblødningene. Mindre kjent er det at andre legemidler kan gi menstruasjonsforstyrrelser.

Professor i farmasi, Hedvig Nordeng.

Ibux kan føre til mageblødninger og redusert fertilitet

En stor gruppe legemidler som kan gi blødninger, er såkalte NSAIDs: Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs. Smertestillende og betennelsesdempende medisiner som Ibux eller Naproxsenl, tilhører denne medisin-kategorien.

– NSAIDene kan også påvirke menstruasjonssyklusen, forteller Nordeng.

Dette er medisiner som man får kjøpt over disk, og som veldig mange bruker. Slike medisiner kan påvirke eggløsning. I ytterste konsekvens kan de påvirke kvinners evne til å få barn.

Paracetamol bør være førstevalg

– Dette er ikke lett å studere. Siden både medisinene og syklusforstyrrelser er så vanlig, sliter vi med å tallfeste dette nøyaktig, forteller hun.

Infertilitet eller manglende evne til å få barn, etter bruk av NSAID er beskrevet i forskningslitteraturen hos om lag tjue kvinner. Kanskje flere.

Ved å se på fertiliteten til kvinner som tar et legemiddel, kan forskere se at enkelte legemidler gjør det vanskeligere å få barn.

– Kvinner som utredes for fertilitetsproblemer, blir alltid spurt om det er medisiner de tar fast eller tar mye. Da vil de bli anbefalt å ikke ta NSAIDs, sier Nordeng.

Legemidler med paracetamol bør være førstevalg ved behov for smertestillende.

Antipsykotiske legemidler påvirker eggløsningen

Nordeng forteller at også antipsykotiske legemidler påvirker kvinner annerledes enn menn. Disse kan gi forstyrrelser i hormonsystemet.

De påvirker ikke nødvendigvis blødningene, men eggløsningen. Spesielt gjelder det eldre antipsykotiske legemidler. Dette er medikamenter som virker mot symptomer på alvorlig psykisk sykdom, som for eksempel schizofreni.

Nordeng forteller at nyere legemidler har en bedre bivirkningsprofil med hensyn til fertilitet.

– Andregenerasjonspsykotika, altså nyere antipsykotika, gir mindre grad av forstyrrelser i eggløsning, forteller Nordeng.

Hun sier at kjennskap til bivirkninger av legemidler med tanke på menstruasjon, fertilitet, svangerskap og overgangsalder burde vies større oppmerksomhet.

Menstruasjonsforstyrrelser

Menstruasjonsforstyrrelser er en samlebetegnelse som inkluderer:

  • manglende blødning (amenoré)
  • uregelmessig eller sjeldne blødninger (oligomenoré)
  • unormalt kraftige blødninger (menoragi)
  • mellomblødninger (metroragi)
  • smertefull menstruasjon (dysmenoré)

Diskuterer bivirkninger i Europa

Nordeng sitter i EUs bivirkningskomite. Der diskuterer bivirkningene etter covid-19-vaksinene.

Hun forteller om en lang prosess og en grundig gjennomgang av alle tilgjengelige data om bivirkninger. Det inkluderer både data innrapportert fra pasienter og fra studier hvor forskere har undersøkt menstruasjonsforstyrrelser.

– Data fra norske meldinger om bivirkninger var veldig nyttige i disse diskusjonene, sier hun.

– Europeiske legemiddelmyndigheter konkluderte at kraftige menstruasjonsblødninger var en mulig bivirkning. Den er jeg enig i. De fleste tilfellene av slike forstyrrelser har heldigvis vært mindre alvorlige, sier hun.

Viktig å melde fra om bivirkninger

Siden menstruasjonsforstyrrelse kan være en bivirkning av koronavaksinen, kan kvinnene som opplever det, ha krav på erstatning.

– Enkelte kvinner med kraftig og langvarige blødninger har fått innvilget pasienterstatning i Norge, sier hun.

Nordeng forteller at avgjørelsen til europeiske legemiddelmyndigheter førte til at omtalen av preparatet og pakningsvedlegget ble oppdatert.

– Det viser hvor viktig det er å melde fra om bivirkninger. Særlig er vi opptatt av å få vite om alvorlige bivirkninger. Men også uventede bivirkninger, sier hun.

Blødningsforstyrrelsene som ble meldt inn, er et eksempel på sistnevnte. Hvorfor vaksinen har gitt blødningsforstyrrelser hos noen kvinner, diskuteres fremdeles.

En teori er at det kan ha sammenheng med immunresponsen.

Anbefaler vaksinen til gravide

– Det har vært kjent fra tidligere at influensavaksine også kan gi blødningsforstyrrelser, men det har ikke vært mye fokus på det, sier Nordeng.

Hun sier videre at forskerne har lært mye fra vaksineringen mot covid-19. Det har aldri før blitt vaksinert så mange voksne mennesker, så raskt.

– Derfor er det naturlig at vi får tilbakemeldinger om flere bivirkninger, men det viser egentlig at systemet fungerer. Det har vært en kollektiv innsats for å få bedre oversikt og kunnskap om bivirkninger på rekordtid, sier hun.

Og selv om det er funnet sammenheng mellom blødningsforstyrrelser og koronavaksine, er det ikke sett noe tilsvarende mellom koronavaksine og spontanabort.

Gravide anbefales å vaksinere seg mot korona for å beskytte seg selv og barnet.

Blodfortynnende medisiner kan gi blødninger

Nordeng forteller at alle medisiner som virker blodfortynnende, kan gi blødninger som bivirkning. Det gjelder både menn og kvinner.

– Får kvinner som tar for eksempel blodfortynnende medisin beskjed om at blødninger kan være en bivirkning?

– Ja, de vil nok få beskjed om de vanligste bivirkningene. Men om det påvirker menstruasjonen eller fertiliteten vil nok ikke være et vanlig tema fordi det er lite studert.

Hun sier at det er viktig å huske på at dersom en kvinne blir satt på blodfortynnende legemidler, vil det være gode grunner til det. For eksempel så kan hun ha hatt blodpropp.

– Da vil fordelene med å behandle veie tyngre enn mulige bivirkninger.

Kraftige blødninger kan være spontanabort

I perioder i livet er det helt normalt med menstruasjonsforstyrrelser og store variasjoner i syklusen. Dette gjelder særlig i puberteten og når kvinner når overgangsalderen.

Nordeng minner om at det også er flere ting som kan påvirke hormonbalansen. Det kan for eksempel være underliggende sykdom eller infeksjoner.

– Spiseforstyrrelser eller svært hard trening over tid kan gjøre at hormonbalansen blir satt ut av spill. Da kan man miste menstruasjonen, sier Nordeng.

Plutselige og uventet kraftige blødninger kan også være en spontanabort. Det er ikke alle som merker at de har blitt gravide. De oppdager det først når de spontanaborterer.

– Spontanabort er veldig vanlig. Vanligere enn man kanskje tror. Om lag en av fem graviditeter ender med spontanabort, sier Nordeng.

Blødninger kan behandles

Dersom en kvinne opplever unormale menstruasjonsblødninger, råder Nordeng til å følge det opp med helsesøster eller lege:

– Er man i tvil og opplever at det er store forskjeller fra det man har vært vant til, eller at det er så vondt og mye at det går det ut over livskvaliteten, da bør man ikke være redd for å spørre helsepersonell, sier hun.

Hun tipser om at det finnes apper som gjør det enklere å holde styr på egen syklus:

– En må selv være sin egen detektiv. Det er du som kjenner kroppen din best.

Nordeng sier at det er viktig at helsepersonell forklarer og lytter ved spørsmål om menstruasjonsplager, medisiner og bivirkning. Det kan være en trygghet å vite at hva som er normale menstruasjonsblødningene, er svært ulikt.

Dersom blødningene er veldig kraftige og smertefulle og forringer livskvaliteten, vil det også være nyttig å vite at dette kan behandles med medisiner.

Ikke vær redd for å melde bivirkninger

Nordeng forklarer at meldingene om bivirkninger etter koronavaksinen, viste hvor viktig det var at pasientene sa i ifra:

– Menstruasjonsforstyrrelsene ble først rapport spontant fra pasientene selv. Nå er det satt i gang flere formelle studier, forteller hun.

Forskeren håper at kvinner selv, forskere, legemiddelprodusenter og helsepersonell vil være mer oppmerksomme på menstruasjonsforstyrrelser som bivirkning.

Ulike bivirkninger hos menn og kvinner

I tillegg mener hun at det generelt må bli mer fokus på at bivirkninger ikke er det samme hos kvinner og menn. Menstruasjonsblødninger er et eksempel på dette.

– Kvinner og menn kan få forskjellige bivirkninger, forskjellig forekomst av dem og ha ulike symptomer på bivirkningene, sier Nordeng.

Hun mener at noen av disse forskjellene kan skyldes at kvinner i snitt får større dose per kilo kroppsvekt enn menn. I tillegg kan kjønnshormoner og legemidler gjensidig påvirke hverandre. Enkelte legemidler kan påvirkes av p-piller og motsatt.

Med menn er det imidlertid et annet problem forskerne må ta høyde for: Menn rapporterer i mindre grad bivirkninger.

Nordeng sier hun håper utredningen om kvinnehelse Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse som kom få dager før kvinnedagen i år, vil bidra til å bedre kjønnsperspektiver innen medisinsk og helsefaglig forsking.

Dette gjelder i høyeste grad bruk av legemidler og bivirkninger.

Medisiner

Medisiner som påvirker eggløsning eller reduserer det befruktede eggets evne til å feste seg:

NSAIDs, smerte-feber og betennelsesdempende medisiner: distril (acetylsalisylsyre), Ibux (ibuprofen) og Naproxen (naproksen)


Medisiner som kan gi mensturasjonsforstyrrelser:

Enkelte antispykotika som haloperidol mot schizofreni og bipolar lidelse, kan ha hormonelle effekter og forårsake menstruasjonsforstyrrelser.

Kortikosteroider (syntetiske binyrebarkhormon) kan gi bortfall av menstruasjonen og vaginal blødning hos kvinner etter overgangsalderen.

Enkelte antiepileptika mot epilepsi slik som valproat kan gi bortfall av menstruasjonen og mensturasjonssmerter.

Langtidsbruk av smertestillende opioider kan redusere nivået av kjønnshormoner og forårsake bortfall av menstruasjonen.

Dette er ikke en utfyllende liste.

Referanse:

Norsk Offentlig Utredning om kvinnehelse: Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Teknisk redaksjon. 2023.

Powered by Labrador CMS