Vil likestille Sørlandet

Ulla-Britt Lilleaas blir ny leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Nå vil hun finne ut hvorfor Agder-regionen skårer så dårlig på likestillingsmålinger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ulla-Britt Lilleaas. (Foto: Beret Bråten)

Ny leder

Ulla-Britt Lilleaas er professor ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Agder og ny leder for Senter for likestilling ved samme universitet. Hun skriver for tiden bok om menns helse og leder prosjektet «Det sterke kjønns sårbarhet – behandling, omsorg og maskulinitet».

Senter for likestilling

Senter for likestilling ble etablert i 2008 og er et samarbeid mellom Agderforskning, Universitetet i Agder og Agder-regionen. Senterets visjon er å samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling i Agder og å være en drivkraft for økt likestilling i regionen.

Fra august 2009 blir Ulla-Britt Lilleaas ny leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.

Lilleaas er professor i helsevitenskap og har forsket på menns helse i et kjønnsperspektiv.

Nå ser hun fram til å etablere et forskningsmiljø av høy kvalitet ved senteret, med særlig fokus på kjønn og likestilling i regionen.

– Et karakteristisk trekk ved denne delen av Norge er at kvinnene gjerne slutter å arbeide når de får barn. Det vil vi undersøke nærmere, sier Lilleaas.

– I noen deler av regionen, spesielt utenfor de store byene, er det generelle utdanningsnivået relativt lavt. Men også kvinner som har en høyere utdanning lar være å bruke denne.

– Mange av dem ender opp i andre typer jobber eller blir hjemmeværende. Vi vil undersøke denne tendensen i en likestillingssammenheng, men også i forhold til livskvalitet, sier Lilleaas.

Skårer dårlig på likestilling

I den årlige likestillingsindeksen fra Statistisk sentralbyrå har Agder-regionen gjentatte ganger kommet dårlig ut. Vest-Agder har ligget i bunn av indeksen hvert år siden 2002, og Aust-Agder er på nest siste plass for tredje året på rad.

Agderfylkene skårer lavt på grunn av få kvinner i kommunestyrene, at kvinner i regionen har lavere gjennomsnittsinntekt enn menn og at det er en lav andel kvinner i arbeidsstyrken.

– Agdermenn er gjerne eneforsørgere eller hovedforsørgere i husholdningen, og jobber derfor mye mens barna er små. Et av prosjektene våre vil fokusere på hvordan menn i denne delen av Norge opplever farskapet og sin rolle i familien, og hvordan dette relaterer seg til forestillinger om maskulinitet, forklarer Lilleaas.

– Det er et stort behov for mer forskning på mangelen på likestilling i Agder-regionen, sier hun. Hvis vi får mer kunnskap om de underliggende strukturene, i tillegg til individuelle erfaringer og verdier, har vi et bedre grunnlag for å gjøre noe med situasjonen.

Både forskere og praktikere

Senter for likestilling vil være en møteplass for alle forskere ved Universitetet i Agder som jobber med kjønnsperspektiver. I tillegg har senteret en ambisjon om å bygge bro mellom forskere og praktikere.

– Det finnes mange som jobber med likestilling i forskjellige organisasjoner, og vi vil gi dem en sjanse til å bli mer oppdatert på forskning som er gjort på området, sier doktorgradsstudent May-Linda Magnussen, som er medlem av senterets styre.

– For å oppnå dette, arrangerer vi «likestillingsforum» flere ganger i semesteret, hvor vi inviterer forskere til å gi presentasjoner og gir deltakerne en mulighet til å diskutere likestillingsarbeid.

– Så langt har dette vært veldig populært, og vi har tenkt å fortsette med det. Det er en måte å gi noe tilbake til samfunnet på, og til å spre forskning og forskningsresultater utenfor akademia, sier hun.

Prosjekt om menns helse

Senterets første forskningsprosjekt blir et større prosjekt om menns helse: «Det sterke kjønns sårbarhet – behandling, omsorg og maskulinitet». Prosjektet ledes av Ulla-Britt Lilleaas selv.

May-Linda Magnussen er en av doktorgradsstudentene som deltar i prosjektet. I sin studie har hun intervjuet menn som er blitt diagnostisert med kreft, og undersøkt hvordan de håndterer sykdommen i forhold til arbeid og familie.

– At det i denne delen av Norge er så sterke forventninger til at menn skal forsørge familien, kan bidra til at menn går på jobb selv når de er syke, sier Magnussen.

– Oppfatninger om sykdom og faktisk oppførsel er med andre ord knyttet til kjønnsroller og likestilling. Det er viktig å undersøke slike temaer også fra et mannsperspektiv. Mangel på likestilling behøver ikke bare å være et problem for kvinner, slår hun fast.

Senteret er dessuten blitt bedt om å være koordinator for et samarbeidsprosjekt mellom Portugal, Spania og Norge, hvor hensikten er å sammenligne likestilling i lignende byer i forskjellige land.

Powered by Labrador CMS