Nå viser ny forskning at kvinner, i større grad enn menn, bruker de fremre delene av hjernen. (Illustrasjonsfoto: Microstock)
Nå viser ny forskning at kvinner, i større grad enn menn, bruker de fremre delene av hjernen. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Mindre kontroll under mensen

Norsk studie viser at kjønnshormoner påvirker kvinnehjernen, og at noen evner svekkes under menstruasjon.

I hjerneforskningen har det vært en utbredt oppfatning at menns hjernehalvdeler er mer spesialiserte, mens kvinner bruker begge hjernehalvdelene mer.

Helene Hjelmervik, forskeren bak den nye kjernestudien. (Foto:  Jan Kåre Wilhelmsen)
Helene Hjelmervik, forskeren bak den nye kjernestudien. (Foto: Jan Kåre Wilhelmsen)

Nå viser ny forskning at kvinner, i større grad enn menn, bruker pannelappen. Denne delen av hjernen kontrollerer blant annet selvregulering og settes i sving når vi tenker komplekse tanker.

Studier gjort av Helene Hjelmervik ved Universitetet i Bergen viser nå blant annet at denne delen av hjernen påvirkes av kvinnenes østrogennivå. Forskningen viser at kvinner hadde best kognitiv kontroll under eggløsning og dårligst kontroll under menstruasjon.

Kognitiv kontroll styrer blant annet hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet og planleggingsevne.

Bruker lengre tid på oppgaver

Undersøkelsene av menn og kvinners hjerner har blitt gjort ved hjelp av atferdstester og avbildninger i en MR-maskin.

Forsøkspersonene ble undersøkt på ulike tidspunkt i løpet av en måned, for å se hvilken effekt hormoner har på hjerneaktiviteten. I noen av studiene ble det påvist sammenheng mellom problemløsningsevner og kjønnshormoner, i andre ikke.

I en test av evnen til å løse såkalt visuell-spatiale oppgaver, fant Hjelmervik for eksempel at kvinnene brukte lenger tid på å svare og svarte oftere feil enn menn, uavhengig av hvor de var i menssyklusen.

I oppgavene ble deltagerne bedt om å forestille seg tredimensjonelle objekter som roterer. De ble vist bilder av høyre- og venstrehender i ulike posisjoner, og skulle på kort tid vurdere om de så en høyrehånd eller en venstrehånd. Forsøkene viste at også i løsningen av disse oppgavene hadde kvinnene høyere aktivitet i de frontale delene av hjernen enn det mennene hadde.

Sterkere forbindelser

– Kvinner viser seg å ha sterkere forbindelse mellom en rekke hjerneområder. Dersom man skal spekulere, kan dette bety en større integrasjon av informasjon, noe som igjen kanskje krever økt aktivering av frontale hjerneområder, sier forskeren.

Hjelmervik sier  at selv om menn som gruppe gjør det bedre på enkelte visuell-spatiale oppgaver, gjør kvinner det ofte bedre i verbale oppgaver. Hun mener det ikke er snakk om at ett kjønn er «bedre enn det andre», men at man løser oppgaver ulikt.

Kvinners hjerne og effekt av kjønnshormoner, er et understudert tema, ifølge forskeren:

– Forskningen min viser at at frontale deler av hjernen er spesielt viktig i forståelsen av effekter av kjønn og kjønnshormoner på hvordan hjernen er organisert. Dette er relevant for å forstå forskjeller mellom menn og kvinners problemløsningsevner, sier hun.

Hun sier også at den kan gi ny nyttig kunnskap om hvorfor ulike sykdommer i hjernen rammer kvinner og menn ulikt:

– En rekke mentale lidelser som depresjon og ADHD rammer ofte ett av kjønnene hardere enn det andre, eller kvinner og menn viser ulike symptomer. Frontale områder av hjernen synes å være sentrale i flere av disse lidelsene.

Bekrefter funn gjort på aper

I medisinen har menn oftere blitt studert enn kvinner. Dette nettopp fordi hormonsyklusen gjør det mer upraktisk. Men at kjønnshormoner har en effekt på hjernen har forskerne også funnet når de har studert aper og rotter:

– For eksempel, allerede i 1994 fant de amerikanske forskerne Catherine Woolley og Bruce McEwen at østrogen har forbausende stor effekt på hjernens mikrostruktur hos hunnrotter.  Det er også funnet mange holdepunkter for at østrogen og andre kjønnshormoner kan påvirke og forandre andre hjerneområder og hjernefunksjoner, også hos aper og mennesker, sier hjerneforsker Johan Fredrik Storm.

Han synes Hjelmerviks forskning gir et nyttig bidrag til arbeidet med å forstå sammenhengen mellom kjønnshormoner og hjernens organisering, hos både menn og kvinner:

– Denne nye studien gir interessant ny innsikt om hormonpåvirkning og kjønnsforskjeller i menneskehjernen, ikke minst forskjeller i bruk og aktivering av pannelappene under mentale oppgaver som romlig rotasjon av objekter.

Referanse:

Helene Hjelmervik: Sex and sex-hormonal effects on brain organization of fronto-parietal networks. Universitet i Bergen, september 2015.

Powered by Labrador CMS