Hvilket land har slemmest barn?

Internasjonale forskere har gått julenissen i næringa, og undersøkt hvor slemme jenter og gutter i ulike land er. De fant forskjeller både mellom kjønn og land.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"(Illustrasjonsfoto: colourbox.no)" (Foto: Colourbox)

Undersøkelse i ni land:

Studien Boys’ and Girls’ Relational and Physical Aggression in Nine Countries ble utført av forskere fra Colombia, Filipinene, Italia, Jordan, Kenya, Kina, Sverige, Thailand og USA.

De gjennomførte spørreundersøkelser blant barn mellom sju og ti år i sine egne land. Det deltok til sammen barn fra 1 410 familier i studien.
Ungene fikk spørsmål om de hadde deltatt i ulike aggressive handlinger i de siste 30 dagene.

Tre typer handlinger representerte relasjonsaggresjon: Å ekskludere noen fra ei gruppe. Å prøve å hindre andre i å like en person ved å si slemme ting om vedkommende. Å si noe om et barn for å få andre til å le.

På samme måte representerte disse handlingene fysisk aggresjon: Å kaste noe på noen for at det skal gjøre vondt. Å dytte andre. Å slå eller klaske til noen.

Det er nok ingen tilfeldighet at voksne i generasjoner har forsøkt å skremme slemme poder med mulig uteblivelse av julegaver: Aggressive handlinger mellom barn er slett ikke uvanlig.

Dette gjelder både åpenlys fysisk vold, som slag, kasting og dytting, og mer skjult psykisk vold, som utfrysing, hån og spredning av rykter.

Men selv om det er forsket mye på barn og aggresjon, er det fortsatt mye vi ikke vet. Hittil er de fleste studiene blitt gjort på amerikanske eller vesteuropeiske barn. Kan vi dermed regne med at det samme gjelder i Kina eller Kenya?

Etter en undersøkelse av barn i alderen sju til ti år i ni helt ulike land (se faktaboks) kan vi konkludere med at svaret er nei: Det er betydelige forskjeller både i andelen voldsutøvelse, typen aggresjon og hvilket kjønn som utfører den.

Bekreftet guttemyte

Tidligere studier har vist at gutter har en større tendens til fysisk aggressivitet. Og i den nye, internasjonale undersøkelsen finner forskerne denne trenden igjen i alle de ni landene.

Men det samme gjelder ikke sammenhengen mellom jenter og psykisk vold, skriver Jennifer E. Lansford og kollegaer i siste utgave av tidsskriftet Aggressive Behavior.

På dette punktet spriker eksisterende forskningen. Noen studier antyder at jenter leder når det gjelder baksnakking og utfrysing, andre peker mot at guttene er verst mens atter andre viser null forskjell mellom kjønnene.

Ingen jentesammenheng

Den nye undersøkelsen kommer i siste kategori: Resultatene viste ingen forskjell mellom jenter og gutter når det gjaldt psykisk vold.

Likevel kan man ikke utelukke at det finnes andre tendenser skjult i gjennomsnittene.

Enkelte tidligere studier av ungdommer har for eksempel antydet at jenter generelt ikke skårer høyere på psyisk vold, men at det kan finnes enkelte grupper av jenter som er ekstreme, og verre enn de verste guttene.

Illustrasjonsbilde (Foto: Colourbox)

Den internasjonale sammenligningen viste imidlertid at det var temmelig stor forskjell mellom landene når det gjaldt de to typene av aggresjon.

Snille svensker og kinesere

Utfrysing og baksnakking var vanligere enn slag og spark blant ungene i Kina, Italia og Thailand.

I Jordan og Kenya gikk det derimot oftere i fysisk vold, mens barna i Colombia, Filipinene, Sverige og USA gjorde omtrent like mye av begge deler.

Men det var også forskjell i graden av aggresjon generelt, skriver forskerne.

Barna fra Jordan og Kenya lå godt over gjennomsnittet når det gjaldt både fysisk og psykisk vold. Ungene fra Kina, Colombia, Sverige og USA var derimot snillere enn gjennomsnittet.

Ut ifra tallene i undersøkelsen kan det se ut som om kinesiske og amerikanske jenter og svenske gutter kommer til å få flest gaver fra nissen i år.

Kan ha vegret seg for å svare

Det er likevel viktig å huske at det kan være flere faktorer som kan ha forstyrret bildet av vold blant barna i de ulike landene.

Unger fra noen nasjoner kan for eksempel ha vegret seg mer for å oppgi at de hadde vært slemme. Dessuten kan det være kulturelle forskjeller i hvordan barna svarer.

Tidligere undersøkelser har for eksempel vist at japanske og kinesiske ungdommer gjerne legger svarene sine mot midten av skalaen, mens amerikanere og kanadiere oftere bruker toppskår og bunnskår.

Det er heller ikke sikkert at land som ligner eller er naboer har like aggresjonsmønster. Er koreanske jenter like snille som kinesiske? Og ikke minst, er norske gutter like greie som svenske?

Vi får se på julaften.

Referanse:

J. E. Lansford et al., Boys’ and Girls’ Relational and Physical Aggression in Nine Countries, Aggressive Behavior, vol. 38, s. 298–308, 2012.

Powered by Labrador CMS