Eksponering for mulige partnere i hverdagen kan være forklaringen på at skilsmisse er mer vanlig blant folk som arbeider med mange av motsatt kjønn. (Foto: Sjale / Shutterstock / NTB scanpix)

De med mange kolleger av motsatt kjønn blir oftere skilt

Særlig velutdannede menn med mange kvinnelige kolleger har økt risiko for skilsmisse.

Hvis det er mange mulige partnere på arbeidsplassen, har det sannsynligvis innflytelse på risikoen for å bli skilt.

I en stor studie har forskere brukt registre til å følge samtlige danske par som ble gift mellom 1981 og 2002.

Forskerne har sett på hvilke par som ble skilt, ut fra hvilken sektor de arbeider i.

De fant et mønster som gjelder for både menn og kvinner:

De som er ansatt i en sektor med mange medarbeidere av det motsatte kjønn, blir oftere skilt.

Det kan være en mann som arbeider som sykepleier eller en kvinne i et advokatkontor.

– Jeg er overrasket over at sammenfallet er så tydelig, og særlig at det gjelder for både menn og kvinner, sier Caroline Uggla, som er forsker ved Stockholm Universitet.

Hun er hovedforskeren bak en artikkel om resultatene i tidsskriftet Biology Letters.

Disse bransjene har størst skilsmisserisiko

Menn: Manpower (vikarbyrå), hotell- og restaurantbransjen, shipping.

Kvinner: Hotell- og restaurantbransjen, avfall og gjenbruk, sikkerhetsbransjen

Gjelder særlig menn med lang utdannelse

Kvinner i de mest mannsdominerte sektorene, for eksempel innen IT, har om lag 10 prosent større risiko for skilsmisse enn kvinner i de mest kvinnedominerte fagene.

Det samme gjelder for menn.

Menn med en lang utdannelse som er ansatt i en kvinnedominert sektor, har faktisk dobbelt så stor risiko for skilsmisse som menn som er ansatt i en mannsdominert sektor. Ufaglærte menn i kvinnedominerte fag har lavere risiko for skilsmisse enn menn i mannsdominert sektor.

Og det er en overraskelse for forskerne. Tidligere studier har nemlig vist at en lang utdannelse reduserer risikoen for skilsmisse.

I en dansk studie fra 2007 fulgte Michael Svarer, professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, 66 000 dansker via registre, fra de var 20 til de ble 44 år gamle.

Menn med lang utdannelse hadde den laveste skilsmisseraten:

  • 14 prosent av dem ble skilt eller flyttet fra samboeren i løpet av de 25 årene.
  • For ufaglærte var tallet 25 prosent.

– Derfor er det interessant at velutdannede menn med mange kvinnelige kolleger ser ut til å ha større risiko for skilsmisse, sier Svarer.

Spiller biologien inn?

Disse bransjene har minst risiko for skilsmisse

Menn: Landbruk, bibliotek, apotek

Kvinner: Landbruk, gruvearbeid, apotek

Ifølge Caroline Uggla kan resultatet tyde på at biologien vår spiller inn på skilsmisse og pardanning.

– Dette er interessant ny kunnskap, som øker forståelsen vår av omgivelsenes påvirkning på pardannelse, og kanskje er det et hint om at biologien også spiller en rolle, sier Uggla.

Hun henviser til studier av strandfugler. Blant fugler som normalt danner par, er «utroskap» mer utbredt hvis det er mange hunner i et område.

Amerikanske studier har dessuten vist at et underskudd av kvinner i et område bidrar til mer stabile parforhold.

Med andre ord: Hvis mennene er omgitt av mange kvinner, øker risikoen for utroskap og ekteskapsbrudd.

– Men våre resultater tyder på at det også gjelder for kvinner, sier Uggla.

Bekrefter tidligere forskning

Ifølge Michael Svarer har også tidligere studier vist at mange kolleger av motsatt kjønn, øker risiko for skilsmisse.

Han har ikke deltatt i den nye forskningen, men har lest artikkelen. Han mener forskningen er solid.

– Men denne studien forteller ikke hvorfor det skjer, sier han.

– Vi må teste hypoteser om hvorfor vi ser dette mønsteret. Er det adgangen til flere av motsatt kjønn? Er det ønsket om å få en partner innen egen bransje?

Michael Svarer foreslår å se på om skilsmisse har blitt mer utbredt blant for eksempel mannlige jurister, som i løpet av de siste tiårene har fått langt flere kvinnelige kollegaer.

Kort om studien

I studien inngår samtlige dansker som ble gift mellom 1981 og 2002 og som var i jobb i perioden.

Forskerne har brukt en statistisk metode til å regne ut hvor høy risikoen for skilsmisse er i hver av bransjene, sammenlignet med en standardrisiko.

– Det er også mulig å spørre folk hvorfor de blir skilt, sier han.

Studien har feilkilder

Studien har noen feilkilder som gjør at man ikke kan trekke endelige konklusjoner.

For eksempel har forskerne undersøkt skilsmissemønstrene på sektornivå, ikke om hver enkelt person hadde mange kolleger av motsatt kjønn.

Forskerne vet heller ikke om det å ha mange kolleger av motsatt kjønn, øker risikoen i seg selv, eller om det skyldes noe annet, understreker Caroline Uggla.

– Kanskje er man en spesiell type hvis man som mann velger å arbeide innen en kvinnedominert sektor og omvendt.

Michael Svarer er enig.

– Det er vanskelig å finne årsaken, sier han.

Svarers egen forskning har også vist at risikoen for skilsmisse er større hvis man har mange kolleger av motsatt kjønn.

Men det betyr ikke at flere går fra å være single til å bli gift.

Referanse:

C. Uggla og G. Andersson: «Higher divorce risk when mates are plentiful? Evidence from Denmark», Biology Letters 2018, DOI: 10.1098/rsbl. 2018.0475

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS