Det viktige stoffet oppstår bare når ozon blir truffet av sollys, har forskere trodd.
Det viktige stoffet oppstår bare når ozon blir truffet av sollys, har forskere trodd.

Overraskende funn om stoffet som kalles atmosfærens støvsuger

Dette kan forandre klimamodellene, hevder forskerne bak funnet.

I lufta over oss hoper det seg opp med forurensning og klimagasser. Men ikke alt blir værende i atmosfæren.

Et flyktig stoff kommer oss til unnsetning.

Hydroksyl-radikaler, eller OH, fjerner nemlig alt fra svovelgasser til metan fra lufta.

Drivhusgassen metan gir 25 ganger så mye oppvarming som CO2.

− Hadde vi ikke hatt OH, ville vi fått en opphopning av metan i atmosfæren. Det kunne ha vært katastrofalt, sier Øivind Hodnebrog.

Forskeren ved Cicero jobber med modeller av kjemien som skjer i lufta over oss.

Nå har forskere avslørt en ny side ved det rensende stoffet, som gjerne kalles atmosfærens støvsuger.

Oppstår på utsiden av vanndråper

Før har kjemikere og klimaforskere trodd at støvsugeren bare kan oppstå på dagtid.

Nemlig slik: Sollys kan spalte, altså splitte, ozon. Da kan ett av de tre oksygenatomene i ozon reagere med vanndamp. Så oppstår OH.

Ozon finnes ikke bare i det beskyttende ozonlaget. Nær bakken kan det gi folk helseproblemer. At ozon og vann blir til det rensende stoffet OH, er derfor bra på flere måter.
Ozon finnes ikke bare i det beskyttende ozonlaget. Nær bakken kan det gi folk helseproblemer. At ozon og vann blir til det rensende stoffet OH, er derfor bra på flere måter.

Men ved hjelp av et lite tåkekammer har forskere funnet en ny måte det rensende stoffet kan oppstå på natten på.

Helt uten sollys kan stoffet dukke opp på utsiden av vanndråper.

− Overraskende

− OH spiller en kjempeviktig rolle i hele atmosfæren, både for luftforurensning og klima, sier Øivind Hodnebrog.
− OH spiller en kjempeviktig rolle i hele atmosfæren, både for luftforurensning og klima, sier Øivind Hodnebrog.

− Jeg tenker at det er et veldig spennende resultat. Det er overraskende, i hvert fall for min del, at de har funnet en helt ny kilde til OH-dannelse, sier forsker ved Cicero Øivind Hodnebrog.

I nedre del av atmosfæren er det mange vanndråper. Både i skyene og som små aerosoler i lufta.

Derfor kan det overraskende funnet spille en viktig rolle, ifølge forskerne bak den nye studien. Kanskje må vi endre klimamodellene.

Kan gi svar om drivhusgassen metan

Men resultatene er bare basert på eksperimenter i et laboratorium.

Dette lille apparatet er et slags tåkekammer. Elektriske ladninger på utsiden av dråpene kan være forklaringen på hvordan det viktige stoffet OH oppstår.
Dette lille apparatet er et slags tåkekammer. Elektriske ladninger på utsiden av dråpene kan være forklaringen på hvordan det viktige stoffet OH oppstår.

Hva som faktisk skjer i atmosfæren på natta, vet vi ennå ikke.

Om vanndråper er en stor kilde til OH i lufta over oss, er altså høyst usikkert.

− Det kan jo hende dette bare er en liten effekt og at det ikke har noe å si, sier Hodnebrog.

− Men hvis det viser seg å være en stor effekt, så – absolutt – da kan dette være viktig å få med i de klimamodellene som beskriver kjemien i atmosfæren.

Kanskje får vi da nye svar om hvor viktig det er å bremse utslippene av den potente drivhusgassen metan.

Og til syvende og sist hvor fort jorda vil varmes opp i fremtiden.

Forsvinner på under et sekund

Men neste skritt er ikke enkelt. For å måle det rensende stoffet i atmosfæren er nesten umulig.

Så fort det blir til, forsvinner det igjen.

− Det er derfor OH er et så stort spørsmålstegn, sier Cicero-forskeren.

Når stoffet støvsuger opp klimagasser og forurensning, skjer det nemlig en kjemisk reaksjon.

Rap og fis fra husdyr er en stor kilde til metanutslipp. Svovelgasser stammer blant annet fra kullkraftverk.
Rap og fis fra husdyr er en stor kilde til metanutslipp. Svovelgasser stammer blant annet fra kullkraftverk.

Klimagassene blir ufarliggjort. Forurensningen blir til andre forbindelser.

Og støvsugeren blir borte fra atmosfæren på mindre enn et sekund.

Allikevel har amerikanske forskere kommet et skritt nærmere å måle det flyktige stoffet, ved hjelp av norsk teknologi, som du kan lese mer om i denne saken produsert av Universitetet i Oslo.

Betenkeligheter med klimafiksing

Men kan vi ikke bare sprøyte mer av støvsugeren ut i atmosfæren?

Det er en interessant tanke, men blir litt hypotetisk, ifølge Hodnebrog.

OH er ikke et stoff vi bare kan slippe ut. Vi er altså avhengige av kjemiske reaksjoner i atmosfæren.

− Hadde det vært mulig, så ville jeg fortsatt hatt noen betenkeligheter med det, særlig siden OH bidrar til å produsere sulfatpartikler, som er helseskadelige når de pustes inn, påpeker Cicero-forskeren.

Ville ha blitt katastrofalt å stoppe

Å etterligne et vulkanutbrudd eller å bleke skyene er lignende ideer som faktisk blir forsket på.

Slik klimafiksing, eller geoengineering, kan gi bedre avlinger i jordbruket, viser en slik studie.

En av forskerne bak disse beregningene, Yuanchao Fan Han, advarer samtidig mot tukling med atmosfæren. Det kan nemlig kamuflere utslippene våre.

Hvis vi først har begynt, ville det bli katastrofalt å plutselig stoppe, har Harvard-forskeren uttalt til forskning.no.

Påviste bare flytende OH

Det er en svakhet ved den ferske OH-studien som er verdt å merke seg.

I eksperimentet viste forskerne bare at det rensende stoffet kunne oppstå i flytende form. I denne formen kan støvsugeren reagere med forurensning i lufta, men ikke med klimagasser.

Stoffet må altså være i gassform for å støvsuge metan og andre klimagasser.

Et lite eksperiment forskerne gjorde, kan tyde på at OH også blir til en gass.

Men mer forskning trengs for å slå fast at det faktisk skjer.

Referanse

Kangwei Li mfl: Spontaneous dark formation of OH radicals at the interface of aqueous atmospheric droplets, PNAS, mars 2023. Sammendrag.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS