Byboere og bygdeboere ses på som to ulike folkegrupper i Kina. Hukou-systemet holder orden på hvem som er hvem. Colourbox

100 millioner kinesere har lyktes

Drøyt 100 millioner kinesere har greid å skape seg et bedre liv gjennom å flytte fra landsbygda til byen.

Født i byen eller på bygda? For en kineser avgjør det om du kan få en godt betalt jobb, offentlig subsidierte helsetjenester, god utdannelse og trygdeytelser.

Kort oppsummert er det snakk om hvilken hukou du har. Om du i Kinas store folkeregister er oppført som byboer. Eller ikke.

En studie gjort av svenske forskere konkluderer med at over 100 millioner kinesere nå har lyktes med å forandre livene sine gjennom å få tillatelse til å melde flytting hos folkeregisteret. Studien er en av de første på dette spesielle fenomenet.

– Disse nye by-kineserne lever nå et helt annet liv sammenlignet med dem som fortsatt bor på landsbygda, sier professor Björn Gustafsson i en pressemelding fra Gøteborgs universitet.

– Spesielt de landsbyboerne som har lyktes med endre hukou-status før de fyller 25 år har klart seg veldig bra med hensyn til jobb og inntekt. Gjennomsnittlig har denne gruppen til og med gått forbi de opprinnelige by-kineserne.

Å bytte hukou-status er ikke enkelt for en kineser.

Men den svenske studien har identifisert flere faktorer som øker muligheten, som at du tilhører den etniske majoriteten han-kineserne, at foreldrene dine har relativt høy utdannelse og at foreldrene dine er medlem av kommunistpartiet. 

Hukou-systemet ble innført i 1955 etter modell fra Sovjetunionen. Det kontrollerer hvem som får flytte fra bygda til byen. (Foto: Colourbox)

Kinas storbyer vokser voldsomt. Boligmangel, trafikkorker og miljøødeleggelser følger i kjølvannet. Dette er en av grunnene til Kinas kommunistiske ledere ikke vil endre hukou-systemet, tror Björn Gustafsson.

På landsbygda er konsekvensen av flyttingen til byene, en enorm hjerneflukt.

Kina innførte hukou-systemet i 1955 etter modell fra Sovjetunionen. Før den strenge folkeregistreringen ble innført kunne Kinas innbyggere flytte fritt rundt i landet.

Referanse:

Deng Quheng og Björn Gustafsson, The Hukou Converters—China’s lesser known rural to urban migrants, Vol 23, No 88, 657-679; Journal of Contemporary China, 2014

Powered by Labrador CMS