Julekalender: Luke 17: Lag ditt eget sølvspeil

«Speil, speil i reagensrøret der».

Til dagens eksperiment trengs:

  • Tollens’ reagens ([Ag(NH3)2]NO3 (må lages ferskt).
  •  Aldehyd (RCHO).

Tollens’ reagens lages ferskt før bruk ved først å blande sølvnitrat i vann med natriumhydroksid i vann. Da dannes natriumnitrat og sølvoksid (Ag2O) der sistnevnte feller ut. Vandig ammonium tilsettes så til alt sølvoksid har løst seg. Løsningen som en sitter igjen med, er da Tollens’ reagens.

Tollens’ reagens brukes til å påvise aldehyder.

Et aldehyd er en organisk forbindelse som inneholder en karbonylgruppe, det vil si et karbonatom og et oksygenatom som er bundet sammen av en dobbeltbinding.

I aldehyder sitter karbonylgruppen i enden av karbonkjeden, og vi får den karakteristiske aldehydgruppen –CHO.

Alle aldehyder har navn som ender på –al, som for eksempel metanal som er det enkleste aldehydet. Metanal er også kjent som formaldehyd.   

Ketoner er en annen organisk stoffgruppe som inneholder en karbonylgruppe. Forskjellen er at i ketoner sitter karbonylgruppen på et karbonatom som sitter mellom to andre karbonatomer.

Dette skjer:

2 [Ag(NH3)2]+ + RCHO + H2O ® 2 Ag(s) + 4 NH3 + RCO2H + 2 H+

Sølvioner (Ag+) blir redusert til metallisk sølv (Ag) samtidig som aldehydet (RCHO) blir oksidert til den korresponderende syren (RCO2H). Sølvet som dannes avsettes på reagensglasset og blir et sølvspeil.

Tiden det tar for reaksjonen (dannelse av sølvspeilet) varierer med reaktiviteten til aldehydet. Denne metoden brukes til kvalitativ analyse av aldehyder.

Ketoner, som altså har strukturelle fellestrekk med aldehyder, reagerer ikke.

Powered by Labrador CMS