Verdensbyer i faresonen

Hvis et "hundreårs-skjelv" rammer en millionby, kan dødstallene bli enorme, frykter en amerikansk geolog. Er beregningene riktige, vil vi få et megaskjelv med minst 300 000 omkomne hvert hundreår.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kombinasjonen av voksende millionbyer og kraftige jordskjelv kan være dødelig.

Roger Bilham, professor i geologi ved University of Colorado, har undersøkt prognoser for byveksten i dette århundret og plasseringen nær forkastninger. Stadig flere verdensbyer med millionbefolkning gir fare for enorme dødstall ved jordskjelv, mener han.

Tidobling av verdensbyer

Før 1600-tallet var det få byer med befolkning på over en million mennesker. Men siden 1700 er antallet millionbyer tidoblet.

- I 1950 var det blitt 43 millionbyer med folketall fra to til 15 millioner. I dag er det nesten 200 millionbyer på kloden, og antallet kan bli det dobbelte før verdens befolkning stabiliseres, sier Bilham.

Megaskjelv hvert hundreår

Den amerikanske geologen har sammenlignet dødstall med antallet livsfarlige jordskjelv. Beregningene viser at det hvert år vil forekomme et jordskjelv der 100 mennesker omkommer. Hvert annet år får vi et skjelv med 1 000 omkomne, hvert femte år et skjelv med 10 000 omkomne og hvert hundreår et “megaskjelv” med 300 000 omkomne.

- Men 300 000 omkomne er trolig et for lavt anslag, siden størrelsen på millionbyene ble fordoblet i forrige hundreår, og trolig blir fordoblet på nytt de neste hundre år, sier Bilham.

- Vi har aldri hatt et megaskjelv med slike dødstall før, fordi det simpelthen ikke var mulig.

Mange byer i jordskjelvsone

Over 40 av millionbyene befinner seg mindre enn 19 mil fra en større forkastning eller åstedet for et stort jordskjelv i tidligere tider. Blant disse byene er Djakarta i Indonesia, Teheran i Iran og Mexico City - en by med 16 millioner innbyggere.

- Halvparten av de nåværende millionbyene er lokalisert nær potensielle framtidige jordskjelv av styrke 7,5 på Richter-skalaen, påpeker Bilham.

Charles Richter karakteriserte jordskjelv av denne styrken som “ødeleggende”, den nest verste av kategoriene på Richter-skalaen. Nesten alle bygninger vil rase sammen i et så kraftig skjelv.

Bedre bygninger

Om lag åtte millioner mennesker har omkommet på grunn av sammenraste bygninger under jordskjelv de siste tusen år, ifølge anslag. Men fra 1600-tallet av ble de årlige dødstallene firedoblet - og økende urbanisering er årsaken, mener Bilham.

For å unngå stadig økte dødstall må det bygges flere jordskjelvsikre bygninger, fremhever forskeren.

- Det er ikke jordskjelvene som dreper mennesker, men dårlige byggverk og entrepenører, sier Roger Bilham.

- Verre enn før

Bilham er ikke alene om å være bekymret for megaskjelv i verdensbyer.

- Det er en høyst aktuell debatt, sier professor Kuvvet Atakan ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

- Mange verdensbyer med over ti millioner innbyggere, som Tokyo, Shanghai, Istanbul og Mexico City, er uheldigvis i nærheten av jordskjelvområder. Hvis store jordskjelv skulle inntreffe, vil konsekvensene bli mye verre enn før.

Jordskjelvet i Tyrkia

17. august 1999: Nordvestre Tyrkia rammes av et kraftig jordskjelv med en Richter-styrke på 7,4. Antall omkomne: Cirka 30 000 - 40 000. De fleste omkomne og skadde ble truffet av bygninger som raste sammen. Større folkemengder var medvirkende til de store tapene, mener Atakan.

"Fra jordskjelvet i Tyrkia august 1999, der opptil 40 000 mennesker omkom."


 

- For 50 år siden ville et jordskjelv med samme styrke og omfang fått mye mindre konsekvenser.

Holdningsendring

Det trengs en holdningsendring på politisk nivå for å jordskjelvsikre infrastruktur og bygninger, tror Kuvvet Atakan. Han har selv erfaring fra skjelvet i Istanbul i 1999.

- Før jordskjelvet var det vanskelig å få oppmerksomhet og tiltak. Etterpå var det mye enklere, og myndighetene samarbeidet med forskerne. Det virker som det alltid må skje en katastrofe før det kommer vedtak og tiltak.

Hva som kan bli følgene av jordskjelv og usikrete boliger kan historien vise oss. I 1556 ble Shaanxi-provinsen i Kina rystet av et stort jordskjelv, med styrke 8,3 på Richter-skalaen. Ufattelige 830 000 mennesker mistet livet. De fleste bodde i huler gravd ut i porøst fjell, og omkom da huletakene styrtet sammen.

Powered by Labrador CMS