Forsker Bente Aspeholen Åby ved NMBU forteller om hvordan landbruket er i ferd med å ta i bruk klimakalkulatorer for hver enkelt produksjon. (Foto: Håkon Sparre)

Norske bønder skal ta i bruk klimakalkulatorer

Norsk landbruk er i dag en av verdens mest klimasmarte matprodusenter. Som en av få næringer har jordbruket kuttet klimagassutslippene over flere tiår– med 5,3 % siden 1990.

Viktige suksessfaktorer har vært systematisk og langsiktig avlsarbeid, god dyrehelse, fôrutvikling samt mer treffsikker gjødsling.

Kalkulatoren bygger på en beregningsmodell som er tilpasset de ulike produksjonene i landbruket.

Snart er også modellen for ammekuproduksjon på plass, og da vil alle ammekubønder kunne se hvilke tiltak de kan sette inn på egen gård for å redusere klimagassutslipp.

Les mer på NMBUs nettsider.

Powered by Labrador CMS