Her foretar forsker Marek Pierzchala innmåling av koordinater for et bakkekontrollpunkt før flyvning med drone og digitalt kamera nær tregrensen i Rollag kommune i 2017. (Foto: NMBU)

Millioner til forskning på skog og klima

Endringer i klima vil påvirke både skogens produktivitet, skogens utbredelse opp mot fjellet og de økonomiske mulighetene i skogbruket. Det påvirker også skogens bidrag til å redusere den globale oppvarmingen gjennom økt karbonopptak.

– Dette er viktig informasjon for utforming av effektive tiltak i klimapolitikken, sier professor Erik Næsset.

Derfor skal NMBUs forskere se nærmere på dette i prosjektet «ForestPotential».

Samtidig skal forskerne belyse hvilke muligheter som finnes for både å få til en effektiv utnyttelse av skogressursene og samtidig utnytte skogens potensiale til å binde karbon. Dette skal undersøkes for både jord og levende trær.

Powered by Labrador CMS