I jakten på Hamas har israelske styrker drept mange sivile palestinere på Gaza-stripen. Ingen vet nøyaktig hvor mange som er døde.

Kan vi stole på dødstallene fra Gaza?

Nærmere 18.000 palestinere er nå drept i krigen i Gaza, ifølge helsedepartementet i regionen. Flere er kritiske til tallene. Skepsisen kan ta oppmerksomheten fra det enorme hjelpebehovet, mener norsk forsker. 

Hver dag offentliggjøres det nye dødstall fra krigen mellom Israel og Hamas i Gaza. 

Både medier og organisasjoner videreformidler ofte tall fra Gazas helsedepartement. De er kontrollert av Hamas og derfor en av partene i krigen. Mange er skeptiske til tallene på døde.

USAs president, Joe Biden, sa på en pressekonferanse 25. oktober at han ikke har noen tillit til at palestinere forteller sannheten om hvor mange som er drept i krigen, ifølge The Washington Post.

Strategisk verdi

Det er god grunn til å være litt skeptisk til dødstall som rapporteres i en krig. 

For det første kan det være vanskelig å rapportere nøyaktig hvor mange som er drept. Ikke alle døde kommer inn til et sykehus eller likhus. Noen blir for eksempel begravd i ruiner etter at en bombe har truffet bygningen de oppholdt seg i. 

I tillegg har dødstall stor strategisk verdi i en krig.

– Dette er noe av den mest sensitive informasjonen. Det har stor strategisk verdi. Det gjør så stort inntrykk på omgivelsene, sa forsvarsforsker Tormod Heier i et intervju med Aftenposten tidligere i høst.

Forskere sammenlikner tall

Det medisinske tidsskriftet The Lancet har nå publisert et brev fra tre forskere fra John Hopkins University i Baltimore i USA. 

De har sammenliknet rapportene om antall døde fra Helsedepartementet i Gaza (MoH) med data fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). Dette er en organisasjon som arbeider for å bedre levekårene til palestinere.

Forskerne har tatt for seg rapporterte dødsfall i perioden 7. oktober til 10. november. De har funnet ut at helsemyndighetene i Gaza har hatt en tendens til å rapportere færre døde enn UNRWA i denne perioden. 

Beregningene forskerne har gjort, er ikke fagfellevurdert, altså vurdert av andre forskere som jobber innen samme fagfelt. 

Kan ikke si noe om reelle tall

Hvis dødelighetstallene fra Helsedepartementet i Gaza var betydelig feil, ville det være å forvente at de oppga høyere dødelighet, mener forskerne. 

Tallet på drepte i en krig kan være oppblåst eller underrapportert av politiske grunner, skriver de tre forskerne. Men de finner altså ikke bevis for dette. 

Forskerne gjør oppmerksom på at de ikke kan vurdere hvor godt rapportene om dødsfall på Gaza stemmer med de virkelige tallene. De har kun gjort en vurdering av om det er grunn til å tro at de tallene som Helsedepartementet i Gaza oppgir, er blåst opp.

De er bekymret for at en offentlig skepsis til dødstallene fra Gaza kan undergrave innsatsen for å redusere sivile skader og gi livreddende hjelp. 

Kan fjerne fokuset

Det samme mener Arne Stray-Pedersen, overlege og professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo. 

– Forfatterne erkjenner at det er utfordrende å rapportere og kontrollere dødstall under en pågående konflikt og kaotisk situasjon. De argumenterer med at diskusjon om dødelighetsrapportering lett kan fjerne fokus fra det enorme hjelpebehovet. 

Det er Stray-Pedersen helt enig i.

– Det viktigste nå er å sikre at ikke sivile liv går tapt og sørge for at nødhjelp når frem. 

Kilde: 

Benjamin Q Huynh m. fl: No evidence of inflated mortality reporting from the Gaza Ministry of Health, The Lancet, desember 2023

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS