Wikipedia er mannsdominert

En ny studie viser at flesteparten av bidragsyterne på Wikipedia er menn – og forskerne mener typiske kvinneemner får mindre og dårligere omtale enn for eksempel krigsspill.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Wikipedia er blitt selve kilden til kjapp og tilgjengelig kunnskap, selv om mange fortsatt advarer om at opplysningene på det enorme nettbaserte dugnadsleksikonet ikke alltid er til å stole på.

Den advarselen kan se ut til å gjelde spesielt for temaer kvinner interesserer seg spesielt for.

Forskere ved University i Minnesota har nemlig gått gjennom kjønnsfordelingen på siden, og anekdotene som påstår at lekesoldater får mer omfattende behandling enn Sex og singelliv får nå vitenskapelig støtte.

Det er langt flere mannlige bidragsytere på Wikipedia enn kvinner, og det forskerne definerer som et ”kvinnetema” er mindre utførlig omtalt enn et ”mannetema”.

Slik ser siden ut dersom du vil redigere artikkelen om gaupe på Wikipedia. (Bilde: skjermdump)

Færre enn én av fem er kvinner

En artikkel i New York Times fra januar i år påstod at vennskapsarmbånd og TV-serien Sex og Singelliv har langt dårligere dekning enn lekesoldater og TV-serien The Sopranos.

– Vi ville undersøke om denne ujevnheten var å finne på Wikipedia som en helhet, sier Shyong Lam, hovedforskeren bak studien, i en pressemelding fra universitetet.

De undersøkte derfor tre aspekter av nettleksikonet: antallet kvinnelige bidragsytere (editors), hvilken effekt kjønnsbalansen hadde på innholdet på Wikipedia, og hvilken rolle kjønn spiller i konflikter som utspiller seg i forbindelse med artiklene.

Resultatene viser i 2009 var det bare 16 prosent av de nye bidragsyterne som oppga kjønn identifiserte seg selv som kvinner, og disse bidragsyterne stod bare for ni prosent av endringene det samme året. Det var dessuten langt mer sannsynlig at kvinnene forlot fellesinnsatsen og sluttet å redigere.

Motsatt av Facebook og Twitter

– Vi ble sjokkerte da vi så at det var et såpass tydelig kjønnsskille på Wikipedia, sier professor John Riedl, en av forskerne som har deltatt i prosjektet, i den samme pressemeldingen.

Forskerne påpeker også at andre sosiale sider på nettet har hatt en motsatt utvikling de siste årene – både på Twitter og Facebook er det nå en overvekt av kvinnelige deltagere.

Kjønnsgapet på Wikipedia har imidlertid ikke minket i løpet av de fem årene forskerne har undersøkt.

Motstand mot kvinnelige bidrag?

Filmplakaten til "Eat Pray Love", med Julia Roberts i hovedrollen. (Bilde: The Walt Disney Company Nordic)

Det neste de undersøkte, var altså hva denne kjønnsubalansen har å si for innholdet på Wikipedia. Forskerne skriver at emner som kvinnelige bidragsytere viser spesiell interesse for er markant kortere enn ”mannlige” artikler.

For eksempel er artiklene om filmer som henvender seg til et kvinnelig publikum – såkalte chick flicks – av lavere kvalitet enn mer mannsrettede filmer.

Konflikter mellom bidragsytere på Wikipedia, der forfatterne endrer hverandres artikler fordi de mener en annen tar feil eller er forutinntatt om et tema, har også en tydelig kjønnsdimensjon, men her ble forskerne mer overrasket over hvordan dette artet seg:

Artiklene kvinnelige bidragsytere deltar på, er omtrent dobbelt så ofte artikler på omstridte eller kontroversielle tema. Kvinnelige bidragsytere stod i større fare for å få sine endringer tilbakestilt av andre bidragsytere, og de hadde også større sjanse for å bli blokkert fra å redigere av andre.

I sum mener forskerne disse resultatene hinter om en kultur som motsetter seg kvinnelige bidrag.

– Første skritt mot bredere deltagelse

– Wikipedia er en avgjørende informasjonskilde, og det er viktig at alle stemmer blir hørt. Vi føler at det å forstå utfordringene som skapes av de betydelige kjønnsforskjellene på Wikipedia kan være et første skritt mot å finne måter man kan få til bredere deltagelse, sier Riedl.

I studien har undersøkt selvrapportert kjønnsinformasjon fra over 110 000 bidragsytere i tidsperioden 2005 til januar 2011.

Resultatene skal presenteres på konferansen WikiSym’11 – The International Symposium on Wikis and Open Collaboration, som avholdes i oktober.

Kilde:

S. K. Lam m.fl.: WP:Clubhouse? An Exploration of Wikipedia’s Gender Imbalance. WikiSym’11, 3.-5. oktober 2011, Mountain View, California

Powered by Labrador CMS