Intelligent Design mot Darwin - og spagetti?

I amerikanske rettssaler raser kampen mellom Intelligent Design og vitenskapen, mens Church of the Flying Spaghetti Monster i stadig større grad blander seg i debatten. Nå utfordrer Kirken vitenskapsfolk til å finne argumenter for at verden virkelig er skapt av et flyvende spagettimonster. Tar norske vitenskapsfolk opp hansken?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I amerikanske rettssaler raser kampen mellom Intelligent Design (ID) og vitenskapen.

Denne uken inntok ID-ideologen og molekylærbiolgen Michael Behe vitneboksen, i et forsøk på å overbevise retten om at ID virkelig er en vitenskap.

Nok en gang fikk veden høre om Behes tese om “ikke-reduserbar kompleksitet”, påstanden om at bakteriens flagell er så komplisert oppbygd at den ikke kan ha oppstått gjennom naturlig utvalg. Ergo er den skapt av en “designer”.

Som lesere av forskning.no vet, er dette bare et gjentak av William Paleys 200 år gamle liknelse om en stein, en klokke og Skaperen.

På mange måter er rettssaken også en reprise. En liknende sak gikk i Arkansas i 1982 (se lenken over). Men med ett unntak: Den gang var ikke Flying Spaghetti Monster-kirken med i spillet.

The Church of the Flying Spaghetti Monster. ble stiftet av fysikeren Bobby Henderson, som etter å ha fortvilt over at ID kanskje skal inn i skoleverket, fikk en åpenbaring der han forsto at verden egentlig var skapt av en flyvende klump med spagetti.

Henderson står bom fast på at hvis skoleverket skal inkludere den kristne versjonen av ID, må de lære bort Spagettimonsterkirkens variant også. Aller helst skal lærerne være ikledd kirkens hellige piratantrekk.

Predikantvirksomhet

Som den piratantrukne predikanten Alex Mellnick, sa, da han spradet rundt på University of North Carolina og viste fram grafer som viser at global oppvarming skyldes nedgang i pirater:

- Det sentrale poenget jeg forsøkte å få fram er at FSM-isme er like bra som Intelligent Design, og kanskje til og med bedre, på grunn av paradisiske ølvulkaner og vitenskapelige grafer.

Helt vitenskapelig religion

Nettopp det vitenskapelige er helt sentralt her.

FSM-ismen er jo ikke bare en raskt voksende religion, den er helt vitenskapelig. FSMs nyetablerte Enlightenment Institute går så langt som å kalle deres påstand om at spagettimonsteret skapte universet “sannsynligvis den mest ubestridelig sanne teorien som er fremmet i menneskehetens historie”.

"En celle med flagell. Bemerk likheten med visse matvarer laget av mel."

Det er nemlig ikke til å komme fra at vitenskapen er full av beviser for at verden virkelig er skapt av en klump flyvende spagetti. Se bare på strengteorien, som postulerer at all materie er sammensatt av små strenger - strenger som ligner på nudler. Tilfeldig? Neppe!

Bakterieflagellen, som ofte brukes av Intelligent Design-tilhengere som eksempel på noe som er så komplekst at det må ligge en skapende tanke bak, ligner jo også nettopp på en nuddel.

Konkurranse

Nå utlyses det en konkurranse for å finne flere gode argumenter for at FSM-læren er helt, helt sann. At spagettimonsteret finnes anses som en a priori sannhet, noe som jo er lov i religion og, som kirken påpeker, “i økende grad i politisert vitenskap.”

Førstepremien består av 1000 pakker med ferdignudler, til en samlet verdi av hele 100 dollar. Premien doneres av det vitenskapelige tidsskriftet Science Creative Quarterly, det første av sitt slag som anerkjenner FSM-kirken. Det er også Science Creative Quarterly som tar i mot innsendte bidrag. Og det haster.

Redaksjonen i forskning.no anser det som en selvfølge at norske vitenskapsfolk stiller opp, for å redde Norges ære etter at ingen nordmenn nådde opp i årets IgNobel-awards.

Powered by Labrador CMS