Malaria rammer hardere i kjøligere områder

Temperaturen en varm norsk sommerdag er høy nok til at malaria sprer seg på sitt mest effektive.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Anopheles albimanus er en av myggartene som kan spre malaria. (Foto: Wikimedia Commons)

Dagens malaria-situasjon:

Malaria er en av verdens mest utbredte infeksjoner. Overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg.

Sykdommen forekommer per 2010 endemisk i 106 land, og cirka 40 prosent av verdens befolkning bor i disse områdene.

Åtte av ti malariatilfeller i verden forekommer i tropisk Afrika.

Verdens helseorganisasjon har anslått at det globalt i 2010 var cirka 216 millioner tilfeller av malaria som forårsaket rundt 655 000 dødsfall.

Omtrent 90 prosent av dødsfallene var i Afrika og 86 prosent av dødsfallene var blant barn under fem år.

Klimaendringer har ført til bekymring for at malaria kan komme tilbake til  Sør-Europa. I 2011 ble det rapportert 63 tilfeller av vivaxmalaria i Hellas.

Kilde: Smittevernboka, Folkehelseinstituttet
 

To forskerteam rapporterer uavhengig av hverandre at spredningen skjer mest effektivt ved 25 varmegrader.

Det ene har vært ledet av Torleif Markussen Lunde ved Universitetet i Bergen (UiB), det andre består av fagfolk fra flere amerikanske universiteter.

Funnet betyr ikke at vi skal forvente malariautbrudd i Norge i framtida. Hovedutfordringen vil fortsatt være å bekjempe sykdommen særlig i Afrika - og dessuten Asia og Sør-Amerika.

Men: at malariamygg sprer mest sykdom på mye lavere temperatur enn hittil antatt, gjør at klimaendringer kan forverre sykdomsbyrden i en del land og regioner.

Andre steder vil høyere temperatur gjøre at man slipper billigere unna.

- Viser hvor lite vi vet

- Tidligere har man trodd at spredningen skjedde mest effektivt ved 30-32 grader, sier Lunde til forskning.no.

Torleif Markussen Lunde. (Foto: Privat)

- Så lenge temperaturen holdt seg under 30 grader i et område, har man ment at enhver økning føre til potensielt mer malaria. Det viser seg altså å være helt feil, sier Lunde. 

UiB-forskeren jobber både med framtidsscenarioer for klima i tropene, og utvikling av malariamodeller som forteller om spredning og forekomst.

- Dette er et viktig funn, siden det nærmest er sikkert at det generelt blir betydelig varmere på jorda framover.

- Samtidig sier funnene oss hvor lite vi egentlig vet om konsekvensene av klimaendringer, og at vi må være forsiktige med for bastante konklusjoner, sier Lunde, som er tilknyttet senter for internasjonal helse ved UiB.

Stuper kraftig ved 28 grader

Resultatene fra den nye studien innebærer at land i områder der temperaturen ligger rundt to grader lavere enn 25 grader, risikerer å bli rammet i større omfang.  

- Men den store forandringen er at steder der temperaturen allerede er cirka 25 grader i dag, kan oppleve nedgang i malaria grunnet klimaendringer, sier Lunde.

Forskerne viser nemlig at spredningen allerede like over 25 grader begynner å bli mindre effektiv.

Så stuper den kraftig fra 28 grader, rapporterer både det amerikanske og norske forskerteamet.

Varmen styrer livslengden

De nyeste studiene, som den fra UiB, viser dessuten at livet til mygg som overfører malaria i veldig stor grad er styrt av hvor varmt det er.

- Blir det veldig kaldt eller veldig varmt, så dør myggen fort. Og det er nettopp myggens levetid det handler om.

- En større andel voksen mygg som kan overføre parasitten til mennesker, dør når temperaturen overstiger 25 grader. Den får mye vanskeligere livsbetingelser, sier Lunde.

Malaria kan drepe over en million mennesker i året, særlig er dødsratene høye i afrikanske land sør for Sahara.

- At myggen sprer sykdommen mest effektivt ved 25 grader vil slå ganske ulikt ut for land i Afrika. I fjellandet Etiopia, som har en snittemperatur på rundt 20 grader, vil man oppleve en økning.

- Men for deler av Kongo, og land som Gabon og Angola, som i dag ligger nær 25 grader, vil det bli en reduksjon i sykdomstilfeller, sier Lunde.

Mer malaria i Europa?
 
Siden spredningen av sykdommen skjer mest effektivt ved 25 grader, må vi også regne med mer malaria i Europa i framtida?

Lunde mener risikoen for større malariautbrudd i Europa er liten, selv om det blir temperaturstigniger

- Afrika har en myggtype som hovedsaklig biter mennesker, den afrikanske myggtypen er en ekstra effektiv smittespreder. I Europa har vi flere myggtyper som i større grad suger blod fra dyr, fortsetter Lunde.

Riktignok har det vært  en økning i malariasykdom i Hellas de siste årene, påpeker forskeren:

- Om det skyldes klima eller dårligere boforhold generelt og helsesystemet er vanskelig å si. Men for at det skal bli gode vilkår for malariamygg i Europa, må situasjonen forverres i sterk grad.

- Det er rett og slett lite sannsynlig. Når det i tillegg er ventet tørrere klima i land som nettopp  Hellas og Spania og Italia, tyder ikke det på bedre forhold for myggen i Europa, trass i varmere klima, sier Lunde.

- Usannsynlig i Norge

I Nord-Europa og Norge er det i praksis helt usannsynlig med større utbrudd av malariasykdom, mener Lunde - selv om det skulle bli kanskje så mye som 4-7 grader varmere her, slik de mer pessimistiske modelleringer fram mot 2100 antyder. 

- Vi har hatt noen mindre malariautbrudd i Norge for over 100 år siden, og det finnes mygg her i landet som kan overføre malaria. Likevel er det usannsynlig med malariautbrudd her.

- Mye av forklaringen ligger i at vi nå bor i mye tettere og bedre hus enn i fattigere deler av verden. Dessuten vil smittede i Norge få behandling raskt. Mygg som stikker en person som har fått behandling, klarer ikke å videreføre parasitten fra denne personen til andre som stikkes senere, forklarer Lunde.

Nå fortsetter han sammen med kolleger ved UiB med et prosjekt der de blant annet skal måle effekten ulike malariatiltak har på dødelighet landsbyer i Etiopia.

Referanser:

Torleif Markussen Lunde, Mohamed Nabie Bayoh og Bernt Lindtjørn. How malaria models relate temperature to malaria transmission Parasites & Vectors 2013, 6:20 doi:10.1186/1756-3305-6-20

Erin A. Mordecai, m.fl. Optimal temperature for malaria transmission is dramatically lower than previously predicted. Ecology Letters (2013) 16: 22–30

Powered by Labrador CMS