Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Sykdommen er nok ikke like kjent som bakterieinfeksjonen borreliose som er mye vanligere i Norge, men forekomsten har økt i Skandinavia de siste årene.

Flått-viruset TBE kan spre seg med varmere klima 

Det farlige TBE-virus finnes i flått langs kysten i Norge. I nabolandene våre har forskere allerede påvist viruset i høyden og innlandet.

Skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, er en virusinfeksjon som kan påvirke sentralnervesystemet. Infeksjonen kan oppstå etter smitte av TBE-virus, overført ved flåttbitt.

Sykdommen er nok ikke like kjent som bakterieinfeksjonen borreliose. Den er mye vanligere i Norge, men forekomsten har økt i Skandinavia de siste årene.

– Det er den samme flåttarten som overfører begge sykdommene, men skogflåttencefalitt er egentlig mer alvorlig enn borreliose fordi du ikke kan behandle den, sier Åshild K. Andreassen.

Selv om det ikke finnes behandling, kan man vaksineres mot TBE.

Andreassen er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor 2 ved Universitetet i Sørøst-Norge. Nylig har hun vært hovedveileder på en fersk doktorgradsavhandling om skogflåttencefalittvirus i Skandinavia.

Sykdommen har de siste årene blitt vanligere langs kysten fra Agder til Buskerud og sørover i Østfold. I 2023 ble det satt ny rekord med 131 registrerte tilfeller i Norge.

Åshild K. Andreassen fra Folkehelseinstituttet (til venstre) sammen med stipendiat Alaka Lamsal.
– Vi ser at viruset er utbredt i hele sør-Sverige og Danmark, men kun langs kysten i Norge, sier Åshild K. Andreassen. Her med Alaka Lamsal.

Sjekket flått i Norge, Sverige og Danmark

Sørover i Europa har man sett at viruset har beveget seg mer oppover i høyden og inn i landet på grunn av klimaendringene. Forskerne har vært spente på om det samme skjer i Skandinavia.

Derfor har norske forskere sammen med svenske og danske kollegaer studert utbredelse av både flått og smittestoffer.

De samlet flått fra 11 områder i Sør-Norge, 9 områder i Sør-Sverige og 30 områder i Danmark. Til sammen er dette 50 områder de tre landene. 

Forskerne fant viruset i 20 av områdene. De mener det tyder på at det finnes mye TBE-virus i den sørlige delen av Skandinavia.

Forskere på kne i skog foran hvitt teppe der de har samlet har samlet flått. De har undersøkt 50 områder Norge, Sverige og Danmark.
Forskere har samlet flått i 50 områder Norge, Sverige og Danmark.

Luftfuktighet kan ha betydning

Forekomsten av viruset så ut til å ha en sammenheng med luftfuktigheten. Det vil si at høyere luftfuktighet kan være gunstig for viruset.

– Vi ser at viruset er utbredt i hele sør-Sverige og Danmark, men kun langs kysten i Norge. Det ser ut som om klimaet kan være en medvirkende faktor for hvor mye virus vi kan finne i flåtten, sier Åshild K. Andreassen. 

Skandinavia er delt inn i flere klimasoner. Studien viser at det kan se ut som om disse kan være med på å påvirke utbredelsen av viruset i Skandinavia.

Forsker samler flått i skog og legger de på hvitt teppe.
Forsker samler flått.

Viruset har spredt seg

Alaka Lamsal skriver i sin doktoravhandling at TBEV-infiserte flått er utbredt i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen i Norge, Sverige og Danmark. Denne kystregionen består hovedsakelig av lavland.

– Imidlertid fant vi ingen reinsdyr som testet positivt på TBE-viruset i mer alpine og innlandsområder. Det kan tyde på at viruset kanskje ikke har nådd disse områdene. Dette er noe som må undersøkes videre, sier Lamsal.

I fire forskjellige studier har hun undersøkt ulike aspekter av TBE-viruset i Skandinavia.

– I den ene studien fant vi at viruset har spredt seg til nye områder, som langs Oslofjorden i Norge og øverste deler av Skåne fylke i Sverige. Dette i tillegg til at vi fant viruset i flått i hele Danmark, forteller Lamsal.

Referanser:

Alaka Lamsal: Tick-borne encephalitis virus: an emerging virus in Scandinavia. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Sørøst-Norge, 2024.

Folkehelseinstituttet: Skogflåttencefalitt. NHI, 2023.

 

Powered by Labrador CMS