Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Trehumla suger til seg nektar fra blomsten i parklindetreet. Forskere mener nå at den gamle teorien om at nektaren er giftig for humler, er feil.

Frikjent for humledøden

Parklind forgifter ikke humler. Humlene ser ut til å sulte i hjel, dø av alderdom eller ende som fuglemat. Eller kanskje humla blir avhengig av koffein fra trærne?

Hvert år blir massevis av døde humler funnet under blomstrende lindetrær i byer og bynære strøk. Siden nektar er viktig føde for pollinerende insekter, har teorien vært at lindens nektar er giftig for humlene.

Mange ønsker derfor å hugge ned disse trærne, men en fersk artikkel i tidsskriftet Ecological Entomology går langt i å frikjenne parklinden.

Forskerne undersøkte bakken rundt 24 parklind i blomstring i Trondheim. Døde humler som ble funnet under disse trærne, ble samlet inn, frosset ned og undersøkt nærmere.

– Både sult, aldring og at humlene er bytte for fugler, er med og forklarer hvorfor vi finner alle de døde humlene under blomstrende parklind, men det må være flere årsaker. Noen individer ble ikke skadet, ikke kategorisert som gamle og hadde ikke en vekt som indikerte sult. Funnene våre støtter imidlertid ikke hypotesene om at nektaren er giftig, forteller NINA-forsker Jan Ove Gjershaug.

Flesteparten av de døde humlene vi finner under parklinden, har trolig sultet i hjel eller blitt mat for fugler. Lindens nektar er ikke giftig for insektene.

Avhengig av koffein?

En av de mest spennende teoriene er at lindeblomster inneholder små mengder koffein, og at humler blir avhengige av koffeinen. Selv om blomstene er tomme for nektar, lokker de fortsatt humler til seg, og da sulter humlene i hjel når de ikke finner mat.

Studien viser at sult forklarer hvorfor mange av humlene døde, men at fenomenet må ha flere årsaker. Flere av de døde humlene veide mer enn en oppdrettet humle av samme størrelse som var sultet.

Den fysiske tilstanden til noen av humlene tyder på at de har dødd av alderdom, mens cirka halvparten hadde skader som tyder på at de ble fuglemat.

Jakt i tette kroner

– Vi vet ikke hvor mange av humlene som allerede var døde eller døende da de ble spist på, eller om de ble drept av fugler. Krona på parklinden er tett, og det er mulig for fugler å jakte insekter som gjemmer seg der. Når de har spist ferdig, slipper fuglene humleskrotten ned på bakken, sier Gjershaug.

Resultatene av eksperimentet med oppdrettede humler viser at lindenektar ikke svekket humler som bare ble matet med denne typen nektar.

Det er i tråd med funn i tidligere studier. Hvis lindenektaren hadde vært giftig, burde alle humler som ble matet, bli slått ut samtidig.

Trenger flere svar

Selv om forskerne har flere teorier om de døde humlene under lindetrærne, er det fortsatt en del tilfeller som ikke kan forklares.

For å forstå fenomenet bedre er det derfor nødvendig å søke etter alternative hypoteser. En av dem er at parasitter påvirker humler som allerede er svekket av andre årsaker.

– Vi ser at et samspill mellom flere kjente mekanismer mest sannsynlig bidrar som forklaringer, men det er fortsatt spørsmål som må besvares om hvorfor humler dør under parklindetrær, konkluderer Jan Ove Gjershaug.

Parklind er en hybrid som tåler bymiljøet bedre enn vanlig lind og storlind.

Referanse:

Malene Kyrkjebø Vinnes mfl.: Why do we find dead bumblebees under linden trees?. Ecological entomology, 2022. Doi.org/10.1111/een.13175

Powered by Labrador CMS