Europeisk honningbie. (Foto: Muhammad Mahdi Karim/gfdl 1.2)

Styrket mistanke om at bestemte sprøytemidler rammer biene

Forskere hevder nå å ha funnet en sterkere kobling mellom spesielle sprøytemidler og dårlig biehelse, blant annet evnen til reproduksjon.

En ny, stor studie om sprøytemidler i neonikotiniod-familien har blitt publisert i Science.

Forskerne mener de ser tydelige effekter mellom virkestoffene i sprøytemiddelet, og økt dødelighet hos biene.

Dette er ikke første gang disse stoffene blir nevnt sammen med dårligere biehelse. I flere år har noen av disse stoffene blitt pekt ut som mulige syndere for økt dødelighet blant bier, blant annet i denne saken fra 2013.

Noe av kunnskapen om neonikotinioder har blitt kritisert, fordi insektene har blitt utsatt for urealistiske doser over urealistisk lang tid, skriver forskerne bak de nye artiklene.

Her har de prøvd å lage et eksperiment som simulerer den virkelige verden, og bruke realistiske doser, mener de.

Eksperimentet ble gjennomført i tre forskjellige land: Tyskland, Storbritannia og Ungarn.

Raps

Eksperimentet gikk ut på å dyrke åkre med raps i disse landene. Forskerne hadde totalt 33 forskjellige åkre. Åkrene ble tilfeldig fordelt inn i tre grupper: en som ble sprøytet med klotianidin, en som ble sprøytet med thiamethoxam og en kontrollgruppe som ikke ble sprøytet.

Både klotianidin og thiamethoxam er neonikotinioder. Alle åkrene ble i tillegg behandlet med soppmidler og andre vanlige tiltak ved kommersielt landbruk.  

Det ble satt ut tre forskjellige typer kolonier ved alle åkrene: europeiske honningbier, mørk jordhumle og hornmurerbie. Alle er vanlige bityper.

Skadelig, men ujevnt

Forskerne så at det varierte fra land til land og mellom artene hvordan sprøytemidlene påvirket biene.

Den kanadiske biologen Alan T. Kerr har skrevet en analyse av de nye studiene i Science, og han trekker fram følgende eksempler:

Flere honning-arbeiderbier døde gjennom vinteren av de som levde ved klotianidin -åkrene i Ungarn, men denne effekten ble ikke funnet i Tyskland. Humlene produserte færre dronninger når det var høy neonikotiniod-eksponering. Samtidig fikk hormurerbiene færre egg, skriver Kerr.

Han mener at neonikotiniod-eksponeringen er en slags reproduktiv rulett for biene.

Forskerne mener de har funnet indikasjoner på at bier vil ha dårligere kapasitet til å danne nye kolonier i året etter eksponering, og at det hadde en generell negativ effekt på reproduksjons-evnen.

Snart ulovlig i EU?

The Guardian hevder at noen av disse stoffene kan bli helt forbudt i EU i løpet av året. Det skriver de i en sak fra mars i år.

Flere neonikotinioder, blant annet stoffene som nevnes i saken, er også forbudt i Norge.

Kun ett neonikotinoid er lov her til lands, ifølge Nationen.

– På det norske markedet er plantevernmidler som inneholder imidakloprid kun godkjent til bruk i vekster som ikke medfører risiko for bier, sa Marit Randall, seniorrådgiver i Avdeling for nasjonale godkjenninger i Mattilsynet til avisa.. 

Dette er et heftig stridstema i EU, og mange er uenige i at plantemidlene skal forbys, skriver The Guardian.

Referanse:

Woodcock mfl: Country-specific effects of neonicotinoid pesticides on honeybees and wild bees. Science, juni 2017. DOI: 10.1126/science.aaa1190. Sammendrag

Tsvetkov mfl: Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey-bee health near corn crops. Science, juni 2017. DOI: 10.1126/science.aam7470. Sammendrag

Powered by Labrador CMS