Folk med ulike morsmål har ulike utfordringer med å lære seg norsk. Den nye appen er visstnok det første språktreningsopplegget i verden som tar høyde for dette. (Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU)

Ny app gjør det enklere for innvandrere å lære norsk

77 morsmål og seks norske dialekter. Appen har norske språkøvelser spesialtilpasset folk på deres eget morsmål.

– Yes! Vietnamesiske Pham Luong Hung løfter så vidt knyttneven og strammer albueleddet til en beskjeden jubel. Han har akkurat slått kollegaen Pham Hien i en øvelse hvor de staver norske ord som er spesielt vanskelig for folk fra Vietnam.

De to språkforskerne er på besøk ved NTNU i en helt annen sammenheng, men vi har huket tak i dem for å teste ut en ny app basert på ti års forskning ved NTNU. I møterommet på Dragvoll i Trondheim har de tatt pause og sitter nokså oppslukt bøyd over en mobiltelefon.

– Peis, beis, sier stemmen i appen.

– Skal jeg trykke her? spør Hung.

– Nei, du skal dra ordet til den sida du tror det hører hjemme, forklarer Marie Jacobsen Lauvås, leder for firmaet Sounds Good, som står bak appen «Norwegian pronunciation».

Hung er i gang med det første nivået av øvelser, minimale par, altså ord som skilles fra hverandre bare ved én lyd. Å høre forskjell på b og p i starten av et ord, er spesielt vanskelig for folk som har vietnamesisk som morsmål.

Når du åpner appen første gang, velger du morsmål fra lista på 77 morsmål som appen støtter. Deretter velger du hvilken variant av norsk du vil øve på. I appen ligger det seks norske dialekter.

Ti års forskning

For cirka ti år siden tok en lærer i norsk for innvandrere kontakt med professorene Olaf Husby og Jacques Koreman ved NTNU. Han lurte på om de kunne finne en smart løsning for hvordan han bedre kunne tilpasse opplæringa til hver enkelt elev.

Elevene fra for eksempel Somalia hadde nemlig utfordringer med helt andre språklyder enn de fra for eksempel Kina.

– Enhver nyfødt baby er utstyrt med potensial for hvilket som helst språk. Men i løpet av de seks første månedene i livet filtreres alt unødvendig bort. Evnen til å skille språklyder forsvinner, det støpes inn i nervesystemet og blir automatisert, forteller Olaf Husby.

– Vi voksne har automatiserte systemer, så når en vietnameser prøver seg på norsk, faller de inn i det vietnamesiske systemet.

Derfor har folk med ulike morsmål ulike utfordringer med å lære seg norsk. Appen er det første språktreningsopplegget i verden som tar høyde for dette, ifølge undersøkelser Sounds Good har gjort.

Fire typer øvelser

Appen har fire nivå av øvelser. Etter å ha øvd på minimale par, kan man prøve å huske lyder og plassere dem i ulike kategorier. Det neste er en skriveøvelse. Her skal Hung og Hien stave et ord ved å velge fra et utvalg bokstaver og dra de riktige ned på ei linje. Ordet Hien skal stave, er «stopp». I utvalget er det også to f’er. I vietnamesisk uttaler man ikke p eller f i slutten av et ord, så dette er en skikkelig utfordring.

Den siste øvelsen går ut på å si ordet selv.

– Stopp, sier Hung, med tydelig p.

Og her avslører han at han er fonetiker, altså ekspert i lydlære. En vanlig vietnameser ville nemlig slitt skikkelig med å få til p-lyden i slutten av et ord.

– På vietnamesisk ville man sagt noe sånt som «seto». Men han vet at p er en såkalt aspirert ustemt bilabial, og da må han lukke leppene og så åpne dem og puste etterpå, sier Husby.

Kartlagt 500 språk

I løpet av de ti siste årene har Koreman og Husby lagt ned en enorm jobb i å kartlegge 500 språk. De har identifisert hvilke språklyder og kombinasjoner av språklyder som skiller et språk fra et annet. Ut fra det kunne de lage ei liste over lyder som var vanskelig for alle som skal lære seg norsk. Men lista ville blitt lang og omfattende, og ingen ville hatt behov for hele.

– Vi fant ut at hvis vi klarer å lage en database som fungerer som et filter der vi slår på morsmålet og den varianten av norsk de skal ha, så kan vi filtrere ut de unødvendige tingene, sier Husby.

Forskerne har brutt ordene helt ned på lydnivå og utviklet en algoritme som kan finne fram til hvilke øvelser man trenger å gjøre hvis man har språk A som morsmål og skal lære seg språk B.

– Vi slår på språk A og språk B, og så får vi opp noen fargefelt, og der det lyser rødt på skjermen, dit er det dataprogrammet går og henter øvelser. Hvis du har problemer med å skille mellom fot og fort, penser programmet inn på øvelser for å trene på akkurat det.

Håper appen tas i bruk i undervisning

Forskerne og firmaet Sounds Good vil jobbe for at appen deres skal tas i bruk i voksenopplæringen rundt om i landet. I Ski har lærer Christian Hansen allerede testet den sammen med enkelte av elevene.

– Jeg har fått utelukkende positive reaksjoner. De synes det er intuitivt, og de ser nytten med en gang når de kan legge inn sitt eget morsmål og hvilken dialekt de vil lære, sier Hansen.

Men de har foreløpig ikke mulighet til å ta i bruk appen systematisk.

– Dette er en personlig app, og vi har så få iPader at vi ikke får brukt den i undervisninga. Elevene vil ha den på sine telefoner, og da blir det et godt supplement til undervisninga, som de kan drive med hjemme.

Men Hansen synes likevel mobilapp er et smart format.

– Alle har en smarttelefon. Den er med overalt. Hvis øvelsene hadde vært i et program på en PC, ville de ikke blitt brukt på samme måte.

Språk med aksent er sosialt ladet

Men hvorfor er det så viktig å uttale de norske språklydene riktig? For forståelsen er det selvsagt viktig at ordene uttales sånn noenlunde likt slik nordmenn snakker. Men det går jo greit å forstå folk selv om de snakker ganske gebrokkent?

– Vi vet av sosiolingvistisk forskning at det ligger et lag til her, sier Olaf Husby.

– Språklydene man bruker når man snakker med aksent er sosialt ladet. Det er gjort undersøkelser i Sverige som viser at om du sier «många» ved å uttale g-en tydelig, så blir det antatt at du har lavere intelligens. Folk tillegger deg personlighetstrekk. Og hvis du da sitter i en jobbsituasjon blir du ansett som mindre kvalifisert.

I møterommet på Dragvoll har Hung og Hien velvillig gått med på å teste appen i enda en runde for at fotografen skal få filmet litt mer.

– Jeg synes den er fascinerende. Den er veldig nyttig for enhver som vil utforske et nytt språk. Jeg prøvde noen øvelser, og jeg synes det er veldig interessant, sier Hung.

Powered by Labrador CMS