Hele åtte av ti barn med bakgrunn fra Syria tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Hele åtte av ti barn med bakgrunn fra Syria tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nesten 111 000 barn vokser opp i fattige familier

Nærmere 111 000 barn bodde i 2018 i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Et flertall av barna har innvandrerbakgrunn.

Nesten seks av ti barn, 57,2 prosent, i lavinntektsgruppen har innvandrerbakgrunn. Til sammenligning utgjør barn med innvandrerbakgrunn knapt 17 prosent av alle barn i Norge.

Andelen barn i gruppen med vedvarende lave husholdningsinntekter er 11,3 prosent i 2018, en vekst på 0,6 prosentpoeng fra året før, og 5000 i absolutte tall, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen fra 2017 til 2018 skyldes ifølge SSB for det meste at mange barn med bakgrunn fra Syria nå regnes inn i lavinntektsgruppen.

Hele åtte av ti barn med bakgrunn fra Syria tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2018. Til sammen dreier dette seg om 6000 barn, som er en dobling fra året før.

Den største gruppen er barn med bakgrunn fra Somalia, med vel 11.000. Nesten åtte av ti barn med somalisk bakgrunn bor i familier med vedvarende lavinntekt.

Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn tilhører husholdninger med vedvarende lavinntekt, og andelen barn med innvandrerbakgrunn i denne gruppen har økt betraktelig de siste årene.

Powered by Labrador CMS