– En noe større andel viser skepsis til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter, men denne andelen blir stadig mindre, sier seniorrådgiver Frøydis Strøm i SSB. (Foto: NTB scanpix)

Større aksept for innvandrere

Skepsisen til innvandrere og innvandring blir stadig mindre, viser en undersøkelse fra SSB.

94 prosent av dem som svarer, oppgir at det ikke ville vært ubehagelig om de selv eller noen i nærmeste familie fikk en hjemmehjelp eller en nabo som var innvandrer.

Det kommer fram i den årlige undersøkelsen om holdningen til innvandrere.

– En noe større andel viser skepsis til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter, men denne andelen blir stadig mindre, sier seniorrådgiver Frøydis Strøm i SSB.

Ubehag

I årets undersøkelse svarer 79 prosent at de ikke ville følt ubehag ved dette, en økning på fire prosentpoeng siden i fjor. 17 prosent svarer bekreftende på at det ville vært ubehagelig, mens 4 prosent svarte «vet ikke».

Samtidig er det blitt mer vanlig å ha kontakt med innvandrere på jobb og i nabolaget. I årets undersøkelse oppgir 79 prosent at de har kontakt med innvandrere, mot 67 prosent i 2002.

61 prosent svarer at de har innvandrere som en del av venne- eller bekjentskapskretsen. Det er en økning på 32 prosentpoeng siden 2002. Bare siden i fjor har andelen økt med 18 prosentpoeng.

Positive holdninger

– Vi ser også en utvikling i retning av mer positive holdninger til innvandrere i arbeidslivet. Ni av ti er enige i påstanden om innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, sier Strøm.

Undersøkelsen fanger imidlertid opp noe mer kritiske holdninger til innvandrere og bruken av velferdsordninger og kriminalitet. Mens én av fire er helt eller nokså enig i påstanden om at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, sier seks av ti seg helt eller nokså uenig.

49 prosent mener at innvandrere bør bestrebe seg på å bli så lik nordmenn som mulig, mens den resterende halvparten er helt eller nokså uenig i dette.

Powered by Labrador CMS