Ekskluderende innovasjon

– I Norge defineres innovasjon på en måte som ekskluderer mange, sier forsker Nina Amble, og mener at innovasjon er mye mer enn nyskaping i næringslivet. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"– Kvinner sitter på taus kunnskap og enorm erfaring, blant annet fra helse- og omsorgssektoren, mener Nina Amble."

Frampå-konferansen

Nina Amble og 17 andre foredragsholdere var invitert til Frampå-konferansen for å snakke om hvordan vi kan øke innovasjonsevnen og innovasjonstakten i norske regioner. Frampå 2010 er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I år var også Kommunenes sentralforbund med som arrangør.

– Vi må definere innovasjon på en måte som inkluderer hele arbeidslivet, også de offentlig ansatte og mennesker i tjenesteytende yrker, sier Amble, seniorforsker hos Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Hun mener maskuline og næringslivsbaserte beskrivelser og definisjoner gjør kvinnene fremmede overfor begrepet «innovasjon», og at arbeidslivet dermed taper nyskapingskraft.

– Innovasjon blir i vårt land beskrevet som nyskaping i næringslivet. Ordet er knyttet til begreper som «kommersialisering», «produksjon», «marked» og «økonomisk verdi». Når bare 24 prosent av arbeidsstyrken finner seg hjemme i definisjonen av «innovasjon», taper nasjonen kreativ kraft og nyskapingsevne, sier Amble.

Ikke minst går landet glipp av nyskapinger innen helse- og omsorgssektoren og andre tjenesteytende næringer hvor kvinner arbeider.

– Kvinner sitter på taus kunnskap og enorm erfaring, blant annet fra helse- og omsorgssektoren. Denne sektoren blir ikke mer effektiv eller mer tilpasset fremtiden med penger alene, det handler om endringer, forenklinger og nyskapinger på arbeidsplassene, og da må kvinner involveres, sier Amble.

Innovasjon er ideer

Hun trekker frem den amerikanske forskeren Rosabeth Moss Kanter som et eksempel til etterfølgelse. «Innovasjon er utvikling og utnyttelse av nye ideer»,  lyder Kanters definisjon.

Det er en åpen forklaring og inkluderer det som nyskapes og utvikles internt i bedrifter og virksomheter.

– Danskene er, etter det jeg vet, best i Norden på innovasjon. En grunn til at de er gode, kan jo være måten de snakker om innovasjon på. Danske forskere inkluderer også det de kaller velferdsinnovasjoner i sin definisjon av innovasjon, sier Amble.

Den danske definisjonen bygger på Kanter og lyder sånn: «Innovasjon er ny og kjent viten som bringes i anvendelse i nye sammenhenger».

Arbeidslivet

Nina Amble foreslår en ny definisjon av nyskaping: Innovasjon er utvikling og utnyttelse av nye ideer. (Foto: Atle Christiansen, Mediepartner)

Amble mener også at «næringslivet» er et dårlig ord for det som heller skulle hete «arbeidslivet».

– Torger Reve holder foredrag om næringslivet og Innovasjon Norge skriver om næringslivet på sine hjemmesider. Men da snakker de bare om 20 prosent av det norske arbeidslivet.

– Næringsliv er ofte de store i olje, gass og finansnæringen. Men arbeidslivet er også skole, barnehage, kommune, varehandel, helse- og omsorgsarbeid og andre tjenesteytende virksomheter, sier Amble.

76 prosent av arbeidsstyrken av kvinner arbeider med tjenesteyting og velferd, i privat og offentlig sektor. Av de 350.000 bedrifter i Norge, er under 10 prosent av dem registrert på en kvinne. Få kvinner er entreprenører.

– Vi må skille mellom innovasjon og entreprenørskap, definere nyskaping slik Kanter og danskene gjør, og inkludere hele arbeidslivet når vi snakker om innovasjon, sier Amble.

Lenke:

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)  

Powered by Labrador CMS