Måler snøen som falt i fjor

Kraftbransjen ønsker seg bedre metoder for å beregne hvor mye vann som vil komme i vannmagasinene. Norut IT skal nå utvikle nye metoder for fjernmåling av snøen i fjellet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Hjørnereflektorer utplassert ved Altevann brukes til kalibrering av målingene."

Snøen som faller om vinteren har stor betydning for kraftproduksjonen. Det er derfor svært nyttig for kraftprodusentene å kunne måle vanninnholdet i snøen på senvinteren, og dermed beregne hvor mye vann de kan forvente i magasinene.

Norut IT har fått i oppdrag å utvikle nye fjernmålingsmetoder for kraftbransjen. Snømålingene skal gjøres i Dividalen og Altevatn i Troms, og foretas via satellitt. Fra satellitten blir det tatt radarbilder av de samme områdene sommer og vinter. Ved å sammenligne disse bildene kan forskerne regne ut vanninnholdet i snøen.

I dag gjøres snømålinger manuelt ved stikkprøver, noe som er et svært tidkrevende arbeid. Kraftbransjen ønsker seg derfor bedre teknikker for å utføre disse målingene.

I tillegg til å kutte kostnader for kraftprodusentene, vil fjernmåling gi hyppige målinger gjennom vinteren og dermed bedre kontroll med vannmengden i reservoaret.

Norut IT vurderer også en eventuell kommersialisering av gunstige målemetoder. Prosjektleder er Eirik Malnes, og prosjektet er finansiert av Troms Kraft, Statkraft og midler fra RDA (Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift).

Powered by Labrador CMS