Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Influensa kan være dødelig, og det er viktig å vite hvordan viruset reagerer med ulike medisiner.

Medisiner mot høyt blodtrykk og kolesterol kan påvirke influensaviruset

Flere medisiner som brukes mot helt andre sykdommer, kan forsterke eller dempe aktiviteten til influensavirus.

Selv om det varierer mye fra år til år, medvirker influensasmitte vanligvis til rundt 1000 dødsfall i året i Norge. Koronatiltakene førte smitten til bunns, men i år regner forskere med at vi går en tøff sesong i møte. Det kan du lese mer om her.

Men helt vanlige medisiner som brukes mot helt andre sykdomstilstander, kan gjøre influensavirus mer eller mindre aktivt.

Det viser nye forsøk utført av folk ved NTNU og universiteter i Estland og Finland. Forskerne har identifisert flere av disse medisinene.

Dette er viktig å vite, siden mange pasienter som dør med influensa, er eldre mennesker som ofte også bruker ulike medisiner.

Endrer hvordan virus reagerer med celler

– Vi identifiserte først 45 ulike aktive virkestoffer i medisiner. Disse testet vi deretter for å se om de påvirket influensa-A-virus, sier professor Denis Kainov ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU.

De fant at flere aktive virkestoffer kan forandre hvordan viruset reagerer med cellene våre. Blant disse er:

  • Atorvastatin, som reduserer kolesterolnivået i blodet og forebygger åreforkalkning.
  • Candesartan, som brukes mot høyt blodtrykk og hjertesvikt.
  • Hydroxocobalamin, som brukes for å behandle mangel på vitamin B12.

Dette er altså vanlige legemidler som brukes mot vanlige sykdomstilstander.

– Noen av medisinene kan forsterke virkningen av virus i cellene, mens andre kan dempe dem. Det kommer helt an på målet for medisinene i cellene våre. Om målet er viktig for at viruset skal spre seg, kan vi dempe virusaktiviteten. Men hvis målet for medisinene er en del av immunforsvaret som beskytter oss mot virus, og vi hemmer det med medisinen, kan virusaktiviteten øke, forklarer professor Kainov.

Vet ikke følgene for pasientene ennå

Men resultatene viser ikke hvilke følger dette kan få for pasientene i praksis.

– Vi vet ikke hvordan de ulike medisinene virker inn på sykdomsforløpet og dødsraten for influensapasientene. Vår hypotese er basert på forsøk med datamodeller og i laboratoriet, sier Kainov.

Derfor trengs det mer forskning for å se akkurat hvordan ulike medisiner påvirker utfallet av influensa hos pasientene.

– Godt forberedte kliniske tester kan gi oss svar, sier han.

Resultatene fra denne artikkelen gir et godt utgangspunkt for videre forskning, siden forskergruppen har identifisert de aktive virkestoffene som også kanskje påvirker sykdomsforløpet.

Referanse:

Aleksandr Ianevski mfl.: Active Components of Commonly Prescribed Medicines Affect Influenza A Virus–Host Cell Interaction: A Pilot Study. Viruses, 2021. Sammendrag. Doi.org/10.3390/v13081537

Powered by Labrador CMS