Har du fjeset som damene liker?

Svaret henger på hormonene, og hvilket land du er i.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: (Illustrasjon: Moore et al. 2011. Proceedings of the Royal Society of London Series B, doi:10.1098/rspb.2010.1678))

Er du mann? Hvilket ansikt ligner mest på deg? Er du kvinne? Gransk de fire fjesene ovenfor før du leser videre. Hvilket synes du er mest attraktivt?

Så kan du sjekke om valget stemmer med det typiske for vår del av verden. En gruppe forskere har nemlig gjort denne testen med kvinner fra så forskjellige land som Sverige, Japan, Latvia og Namibia.

Ansiktene er kunstig laget for å vise hvordan hormonene testosteron og kortisol påvirker utseendet.

Kortisol mot stress

Høyt testosteron, høy kortisol. (Foto: (Illustrasjon: Moore et al. 2011. Proceedings of the Royal Society of London Series B, doi:10.1098/rspb.2010.1678))

Helt til venstre har du et typisk testosterontryne. Testosteron trenger neppe noen nærmere presentasjon. Det bygger mandighet og muskler, og holder seg normalt på samme nivå fra pubertet til pensjonsalder.

Men ansiktet helt til venstre er ikke bare et testosterontryne. Det er et stresset testosterontryne. Det er nemlig også påvirket av hormonet kortisol.

Kortisol er mest kjent som betennelsesdempende medisin. Det er fordi kortisol setter immunsystemet på sparebluss. Dessuten bryter det ned muskler og fett.

Alt dette har en hensikt: Taktisk tilbaketrekking av langsiktig kroppsbygging for å skaffe sukker til hjernen og musklene. Dermed får kroppen energi til å møte akutt stress. Kortisol er altså et stresshormon.

Kortisol mot tenning

Denne kombinasjonen av stress og maskulinitet var ikke populær i noen land. Kortisolet trakk ned. Kvinner foretrekker ikke menn som virker stressede.

En annen tolkning er at kortisolet også vil trekke ressurser vekk fra energikrevende forplantning og inn mot akutt selvforsvar av mannekroppen.

Men kombinasjonen av testosteron og kortisol var minst upopulær i fattige land som Kamerun og Sør-Afrika. Også latviere og namibiere hadde en viss sans for kombinasjonen.

Dette kan være en nødvendig tilpasning. I fattige land er det vanligere med fysisk stress, blant annet fra parasitter og andre infeksjoner.

Testosterontrynet

Høyt testosteron, lav kortisol. (Foto: (Illustrasjon: Moore et al. 2011. Proceedings of the Royal Society of London Series B, doi:10.1098/rspb.2010.1678))

Ansikt nummer to fra venstre er et rendyrket testosterontryne. Her er sammenhengen mellom land og lyst mer rendyrket.

Jo fattigere landet var, desto mer tiltrekkende framsto de firkantede, grovere trekkene med den brede kjeven.

Standardforklaringen er at maskuline trekk hos både mennesker og dyr, som store påfuglfjær, koster kroppen mye krefter. Det skal et sterkt immunsystem til for å bære disse kostnadene. Denne styrken trigger hunnene.

Et sterkt immunsystem er viktigst der risikoen for å bli syk er størst, som i fattige land. Men maskulinitet har ifølge denne tankegangen også en pris, som for eksempel aggressivitet og utroskap.

Kvinner i rikere land kan derfor koste på seg mindre maskuline menn som velger troskap og omsorg framfor machorollen, jamfør ansikt nummer fire.

Grafen viser hvordan kvinner i land med høyere økonomisk utviklingsnivå (human development index, HDI) foretrekker menn med lavere testosteronnivå. (Foto: (Figur: Adaptert av forskning.no fra graf i fagartikkelen av F. R. Moore et.al, som referert nedenfor))

Månefjes

Lavt testosteron, høy kortisol. (Foto: (Illustrasjon: Moore et al. 2011. Proceedings of the Royal Society of London Series B, doi:10.1098/rspb.2010.1678))

Bilde nummer tre er det nærmeste du kommer det karakteristiske månefjeset til folk med for mye kortisol i blodet - Cushings syndrom. Dette er ansiktet til en med mye kortisol og lite testosteron.

Slike ansikter er lite populære. Det er en trist konsekvens av resultatene som allerede er nevnt. Det eneste landet der du har en viss sjanse, er i Japan.

At folk i Japan liker runde fjes, kan imidlertid også skyldes en svakhet ved studien: Alle forsøkspersonene fikk se ansiktene til hvite kaukasere, altså europeere.

Forskerne nevner selv denne svakheten i artikkelen, og framhever behovet for nye forsøk med etnisk tilpassede bilder.

Rike damers yndling

Lavt testosteron, lav kortisol. (Foto: (Illustrasjon: Moore et al. 2011. Proceedings of the Royal Society of London Series B, doi:10.1098/rspb.2010.1678))

Det fjerde og siste bildet fra venstre har lave verdier for både testosteron og kortisol. Dette skulle bety at kvinner i velstandslandet Norge burde synes at dette er idealmannen.

Stemte det? Uansett, dette er pågående forskning, og mangt er ennå uklart, særlig rundt sammenhengen mellom testosteron og kortisol.

Trolig er det håp for en hånd å holde i for alle menn, hormonbomber eller ikke.

Referanse:

F. R. Moore et.al: Cross-cultural variation in women’s preferences for cues to sex- and stress-hormones in the male face, Biology Letters of The Royal Society

Fhionna R. Moore: Glucocorticoids in Mate Choice, Intech, DOI: 10.5772/51433

Powered by Labrador CMS