Enkelt og effektivt reinhald

– Folk bruker ikkje alltid dei mest effektive metodane, og dårleg reinhald kan få negative konsekvensar for helsa, seier inneklima-professor ved Høgskolen i Oslo, Oddbjørn Sjøvold.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto. www.colourbox.no)

– Når du skal gjere reint heime, kan du ta til med ein støvsugar med høgeffektivt HEPA-filter eller ein sentralstøvsugar. Gjer tilgjengeleg alle flatene du skal gjere reint på først. HEPA-filteret samlar opp små, ultrafine partiklar.

– Utan HEPA-filter kjem mykje av finstøvet tilbake til rommet. Same effekten oppnår du om du har ein sentralstøvsugar som tek alt finstøvet ut i det fri, seier Oddbjørn Sjøvold.
 

Mikrofibermopp effektivt

Reingjerning med fibermopp er effektivt. (Foto: Olav-Johan Øye)

Når støvsuginga er gjort unna, kan du gå i gang med sjølve reingjeringa. Då er det ikkje så mange partiklar igjen på flatene som skal gjerast reine.

– Til reingjering i heimen er mikrofibermopp utruleg effektivt, spesielt om du fuktar han litt. Han skal berre vere fuktig, ikkje våt. Då kan det bli veldig reint.

– Til flekkar kan du bruke reingjeringsmiddel i tillegg, seier Sjøvold.

Farleg finstøv

– Kva slags skade kan fine støvpartiklar gjere?

– Finstøv som er mindre enn 5 mikrometer kan gå ned i lungespissane, og er det for mykje støv i lufta, kan slimhinnene tørke ut, og skape reaksjonar som er ubehagelege, med for eksempel influensasymptom.

– Å førebyggje med reinhald etter den metoden eg har gjort greie for er svært effektivt, framhevar Sjøvold.

Grønsåpe blir støv

Professor Oddbjørn Sjøvold.

– Kvifor ikkje vaske med grønsåpe?

– Då vert det lagt igjen ein fin film av grønsåpe på golvflata. Det er difor det luktar godt. Ein vaskar som regel ikkje med reint vatn etterpå.

– Filmen av grønsåpe tørkar etter kvart på golvet, og blir til partiklar av kjemikaliar, som igjen kjem opp i lufta som støv, og øydelegg inneklimaet. Grønsåpe er eit basisk kjemikalium.

– Bruk minst mogeleg kjemikaliar eller reingjeringsmidlar. På stove- og soverom er det som regel ikkje nødvendig med kjemikaliar eller så mykje fukt, seier Sjøvold.

Teppe samlar skit og støv

– Hugs at vegg- til veggteppe kan samle skit og støv, og når du går på det, vil støvet flyge opp. Det må ein god støvsugar til for å få godt reinhald av teppe. Ein bør også få vaska teppa skikkeleg regelmessig. Du må forvente kaffisøl, søl av mineralvatn og anna.

– Det festar seg i teppet, og utan vask av teppet blir det liggjande der, og kan gje grunnlag for vekst av mikroorganismar. Nede i teppet vil det ofte vere organisk støv der bakteriar og sopp kan trivast veldig godt.

– Vi som arbeider med inneklima rår frå bruk av teppe. Lause teppe kan derimot fjernast frå golvet og kan lett gjerast reine, seier Sjøvold.

Om du har varmepumpe, er det verd å vere merksam på at dei har ei vifte som bles varm luft inn i rommet, og om du ikkje har godt reinhald, og det er mykje støv, sirkulerer støvet rundt i rommet.

Reingjeringsmiddel bad

På bad/WC er det viktig å veksle mellom basiske og sure reingjeringsmidlar. (Foto: Olav-Johan Øye)

Elles kan luftreinsarar ta bort støv frå 1 mikrometer til 0,1 mikrometer. Utfordringa er å få reinsa luftreinsaren systematisk.

– I våtrom bør det brukast kjemikaliar. Vi må ha noko som fjernar hudfeitt som festar seg til flater på eit bad. Og det må fjernast med basiske reingjeringsmidlar (pH 7 – 12).

– På bad/WC er det viktig å veksle mellom basiske og sure reingjeringsmidlar. Kalksåpe må du ta med sure reingjeringsmidlar. Det kan danne seg kalksåpe i sluken, også på veggen. Det kan ikkje fjernast med basiske reingjøringsmidlar, seier Sjøvold.

– Du kan gjere reint ein gong med basiske rengjeringsmidlar, neste gong med sure. På denne måten vert vekst av bakteriar hindra meir effektivt og ein unngår vond lukt i bygget. Det er viktig at bakteriar ikkje vert resistente mot sure rengjeringsmidlar, men vert fort knekte av basiske.

– Bakteriane må ikkje få høve til å tilpasse seg. Sjå etter på emballasjen om du kan finne ut om reingjeringsmiddelet du kjøper er surt eller basisk. Folk flest bruker gjerne det same reingjeringsmiddelet heile tida, seier Sjøvold.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS