Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Korsang for folkehelsa: Å tilrettelegge for mer kulturaktivitet er viktig. Studien viser at kulturaktivitet reduserer risiko for tidlig død.

Å gå på konsert minsker risikoen for tidlig død

Det spiller ingen rolle om du er tilhører eller deltar aktivt i et kulturarrangement. Begge deler reduserer risikoen for å dø tidlig.

Det er bare å komme seg ut blant folk der det skjer noe kulturelt. Nå ser forskere at det å delta i nesten alle former for kultur reduserer risiko for tidlig død.

Forskere har analysert data fra den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-2008), der nordtrøndere forteller hva de deltar i av ulike kulturelle aktiviteter.

Studien er publisert som vitenskapelig artikkel i Journal of Epidemiology & Community Health.

Forskerne satte informasjon fra helseundersøkelsen sammen med tall for dødelighet i en åtteårsperiode. Ulike typer kulturaktivitet ble satt opp mot risiko for dødelighet, hvor mye nordtrønderne var med på ulike aktiviteter og hvor ofte de deltok hver uke.

– Vi ser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangement, sier stipendiat Bente I. Løkken ved Nord universitet og NTNU.

Se på eller være med?

Forskerne registrerte om folk var tilskuere eller om de var med på selve aktiviteten.

De undersøkte alle typer kulturaktiviteter - fra kunstutstillinger, konserter og film til sportsarrangementer, organisasjonsarbeid og menighetsarbeid.

– Vi ser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangement. Utendørsaktiviteter reduserer risikoen for død med 30 prosent, både for kvinner og menn. På noen av kulturaktivitetene er det stort utslag, sier stipendiat Bente I. Løkken ved Nord universitet og NTNU.

– Faktisk ser vi at risikoen for tidlig død nærmest ble halvert hos kvinner som deltok i menighetsarbeid, sammenlignet med kvinner som ikke var med i slikt arbeid.

Aktiv deltagelse ser ut til å påvirke kvinner og menn likt. Men det å være tilskuer reduserte risikoen for tidlig død blant menn.

Selv små mengder påvirker risiko for tidlig død

Studien viser at man ikke må delta så ofte for at det har en effekt på dødelighet.

De som deltok på inntil én utøvende aktivitet i uka reduserte risikoen for tidlig død med 30 prosent. Dersom frekvensen økte til mellom to og maks fem ganger per uke, ble risikoen redusert med 36 prosent.

De som oppga at de deltok på inntil én aktivitet reduserte risikoen for tidlig død med 28 prosent. De som deltok på mer enn to aktiviteter hadde også en betydelig reduksjon i risiko for tidlig død. For de som deltok i tre til fem aktiviteter ble risikoen redusert med hele 44 prosent, sammenlignet med de som ikke deltok. Dette gjelder både kvinner og menn.

– Å tilrettelegge for at folk deltar i kulturaktiviteter vil derfor være med på å redusere risikoen for tidlig død i befolkningen og vil i så måte være et viktig tiltak for folkehelsa, sier Løkken.

Referanse:

Bente Irene Løkken mfl: Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year follow-up in the HUNT Study, Norway, Community Health, 2020. DOI: 10.1136/jech-2019-213313

Powered by Labrador CMS