- Må ta kviser mer alvorlig

Depresjoner og selvmordstanker er dobbelt så vanlig blant unge med mye kviser. Problemet underbehandles, og bør tas mer alvorlig, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Wikimedia Commons)

Nesten 4000 Oslo-ungdommer har deltatt i en undersøkelse om kviser og psykososiale problemer. I Oslo har 14 prosent av alle 18-åringer moderat eller alvorlig grad av kviser, viste undersøkelsen.

– Fordi kviser i ungdomsårene er så vanlig, er det mange som ikke tar problemet alvorlig. Men kviser er noe som ikke må bagatelliseres, sier Jon Anders Halvorsen. 
 
Han er forsker ved Hudavdelingen på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og har ledet undersøkelsen. 
 
16 og 18 år
 
Halvorsen og kollegene hans fant en klar sammenheng mellom kviser og psykiske plager som depresjoner og angst. 
 
De fant også at en hel del unge med kviser sliter sosialt. Disse unge har mindre kontakt med venner, trives dårligere på skolen og har i mindre grad intime relasjoner enn andre ungdommer.
 
Undersøkelsen fant ikke at unge med kviser mobbes mer eller har dårligere kontakt med familien enn andre unge. 
 
Kviser – også kalt akne – kommer gjerne med puberteten i 10-12-årsalderen, tidligere hos jenter enn hos gutter. Jenter har mest kviser rundt 16 år, mens gutter er mest plaget rundt 18 år. 
 
Usikre på kviseårsak
 
Den direkte årsaken til kviser er hormonelle endringer. Disse gjør at talgkjertelproduksjonen går opp og utførselsgangene i huden tetter seg.
 
Det fører igjen til betennelser og puss i huden. 
 
Men hva som ligger bak at unge får kviser, er forskere usikre på. Om psykiske eller sosiale problemer kan føre til mer kviser – og ikke bare omvendt – vet forskerne for lite om. En britisk tvillingstudie har foreslått at tre firedeler av årsaken til kviser er genetisk. 
 
Får psykiske ”arr”
 
– Ungdomsårene er en periode i livet hvor mye skjer. Viktige deler av grunnlaget for helsen vår senere i livet legges i ungdommen.
 
- Med mye akne, kan unge få arr i ansiktet og øvre del av kroppen som de plages med resten av livet. Noen får også psykiske eller sosiale ”arr” som kan plage dem livet ut, sier Halvorsen. 
 
Han understreker at det er mange unge med kviser som har det bra. 
 
– Likevel er sammenhengen mellom akne og psykososiale problemer så klar at dette er noe helsesøstre, allmennleger og annet helsepersonell bør informeres bedre om. 
 
– I dag finnes det svært gode behandlingsmuligheter for akne, men det er viktig at behandlingen begynner tidlig nok, sier forskeren. 
 
- Underbehandles
 
Generelt mener Halvorsen at vi underbehandler alvorlige kviseproblemer. 
 
Han peker på det paradoksale i at foreldre og samfunn bruker store økonomiske midler på tannreguleringer, dels av estetiske årsaker, mens utseendet på huden som dekker resten av ansiktet får langt mindre oppmerksomhet.
 
– Antakelig er det mange unge med alvorlige kviseproblemer som ikke oppsøker lege eller helsevesenet.
 
 
Unge med kviser, som ikke rammes av depresjoner eller selvmordstanker, kan slite med nedstemthet. Andre kan trekke seg tilbake sosialt.
 
– I ungdomstiden tas ofte viktige valg. Vi kan lett tenke oss at unge som sliter psykisk eller sosialt på grunn av kviser, for eksempel gjør valg knyttet til utdanning og arbeid som er påvirket av hvordan de har det.
 
- Også slik kan kviser få varige konsekvenser for unge mennesker.
 
Arrbehandling
 
Arr i ansiktet etter kviser er vanskelig å behandle. Det offentlige har et veldig begrenset tilbud her. 
 
– Flere private helseinstitusjoner utfører slike behandlinger og en del kan ha effekt, men dette er ofte både omfattende og smertefullt. 
 
- Generelt er det mye lettere å behandle akne med krem eller medikamenter i ungdomstiden, enn det er å skulle utføre arrbehandling i voksen alder, forteller hudlegen. 
 
Grønnsaker og potetgull
 
Jon Anders Halvorsen og kollegene hans har i den samme undersøkelsen sett på sammenhengen mellom kviser og unges kosthold.
 
Forskerne ønsket å finne ut om kostholdet kan være en bakenforliggende årsak til både kviser og psykiske problemer hos unge. Men de kunne ikke påvise at kosthold er en slik felles risikofaktor. 
 
– Noe vi fant, var at jenter som ikke spiser grønnsaker daglig, har 40 prosent høyere forekomst av akne, forteller Halvorsen. Hos gutter fant forskerne en svak sammenheng mellom akne og høyt inntak av potetgull og sjokolade. 
 
Forskerne fant ingen sikker sammenheng mellom sukkerdrikker, alkohol eller røyking – og utvikling av kviser blant ungdom.
 
Oslo-undersøkelsen om ungdom og kviser hadde en deltagelse på hele 80 prosent blant unge på videregående skoler i hovedstaden. Internasjonalt er det gjort få lignende studier.
 
Mest relevant er en studie i Australia, og den pekte i samme retning som funnene som nå er gjort i Norge. 
Kviser på panna til en 14-årig gutt. (Foto: Wikimedia Commons, se lisens her)
Powered by Labrador CMS