En notis fra Høyskolen Kristiania - les mer.

Andrea Arcuri, professor ved Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania.

Professor Andrea Arcuri mottar prestisjestipend

Professor Arcuri ved Høyskolen Kristiania tildeles 20 millioner kroner av det europeiske forskningsrådet (ERC). Pengene skal brukes til å forske på teknologier som finner feil i bedriftsprogramvare.

Andrea Arcuri har forsket innen dette fagfeltet i over 13 år. ERC konsolideringsstipend gis til forskere som bare noen år etter avlagt doktorgrad utmerker seg med en fremragende vitenskapelig modenhet.

– Tildelingen til professor Arcuri er en inspirasjon for våre dyktige forskningsmiljøer, sier Trine Johansen Meza, prorektor for forskning ved høyskolen. Kun to ganger tidligere er det tildelt konsolideringsstipend innen informatikk i Norge.

Midlene fra ERC vil brukes til å bygge opp en forskningsgruppe rundt automatisert programvaretesting og sikker programvare. Høyskolen Kristiania vil substansielt bidra til finansieringen av dette miljøet.

– Forskningen min dreier seg om å redusere feil i programvare, og spesielt bedriftssystemer, såkalt «Enterprice Software», sier Arcuri.

– Jeg utvikler teknologier fra kunstig intelligens-området til å teste slik programvare. Vi håper jo at arbeidet vil legge grunnlaget for testsystemer som kan lære og automatisk tilpasse seg typer av programvare som i dag ikke vil kunne ha noen automatiske løsninger.

Arbeidet til professor Andrea vil også gi innsikt i hvilke sikkerhetsrelaterte feil programvareutviklere gjør i praksis og hvorfor de gjøres. Arbeidet vil på den måten bidra til et teoretisk rammeverk for sikkerhetstesting som forskningsfelt.

Gjennomdigitaliserte samfunn

– Andreas arbeid er samfunnsmessig svært viktig, sier Morten Irgens, dekan og utviklingsdirektør ved Kristiania. Vårt komplekse, moderne samfunn er gjennomdigitalisert. Det er styrt av svært komplekse programvaresystemer. Vi er helt avhengige av at de fungerer som de skal, og vi er avhengige av at de ikke har noen ukjente sikkerhetshull. For kompliserte systemer er det imidlertid menneskelig umulig å sikre at det ikke er feil i slike systemer.

Det er kanskje ironisk, men det er altså både nødvendig og viktig å finne ut hvordan vi kan bruke avansert programvare til å redusere feil i avansert programvare.

Powered by Labrador CMS