Tidlig ernæring teller

Hva babyen får i seg den første tiden etter fødselen kan ha betydning for hormoner og vekt senere i livet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Baby som ammer (Foto: Colourbox)

Studien, som er gjennomført ved Hospices Civils de Lyon i Frankrike, fulgte 234 spedbarn de tre første leveårene.

Barna ble delt inn i tre grupper, og den ene gruppen ble kun ammet de første fire månedene, mens de to andre fikk én av to forskjellige brystmelkserstatninger – enten en med høyt proteininnhold eller en med lavt.

Studien ble presentert på årsmøtet til The Pediatric Academic Societies denne uken, og viser at de forskjellige diettene ga utslag i både vekstmønster, hormonsammensetning og blodtrykk.

Barna som ble ammet hadde både lavere insulinnivå i blodet etter fire måneder, og lavere blodtrykk ved treårsalderen, sammenlignet med de som fikk de to erstatningsproduktene.

– Dette er en interessant studie, og i tråd med tidligere resultater, sier Anne Bærug, leder for ved Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Universitetssykehuset i Oslo-Rikshospitalet.

Amming jevnt over best

Naturlig føde, altså amming, kommer jevnt over best ut i studien.

Etter 15 dager hadde ammebarna mindre insulin i blodet enn de to andre gruppene, og denne forskjellen vedvarte de første fire månedene. Ved ni måneder kunne forskerne ikke lenger se noen forskjell på de tre gruppene.

Det første året vokste de tre gruppene babyer også forskjellig, men denne forskjellen utjevnet seg innen barna var tre år gamle. Unntaket var hodeomkrets, som var litt lavere for barna som fikk brystmelkerstatning med lavt proteininnhold. Forskerne påpeker likevel at barna allikevel lå godt innenfor det som regnes som normalt.

Blodtrykket var også høyere for barna som fikk høyproteinerstatning ved treårsalderen, selv om også disse verdiene var innenfor normalen.

Insulin kan være viktig for vekst og vekt

Anne Bergljot Bærug (Foto: Oslo universitetssykehus)

Bærug forteller at det er godt kjent at barn som ammes har et annet vekstmønster enn de som får morsmelkerstatning. Hun forklarer at spedbarn som kun gis brystmelk, etter de 2-3 første månedene går inn i en roligere vekstfase resten av det første leveåret.

– Det er interessant at denne studien forsøker å se nærmere på mulige årsaker til denne forskjellen i vekst, sier hun.

Bærug understreker hun ikke kjenner studien godt nok til å si noe om hvor solid den er, men at sammenhengen mellom ernæring og insulinnivå er interessant:

– Insulinnivå kan ikke knyttes helt direkte til amming ut ifra denne studien, man ser jo for eksempel ingen forskjell ved ni måneder, men også tidligere studier har funnet denne sammenhengen, sier hun.

– Vi vet at insulin er viktig for vekst, men samtidig er det jo mange andre hormoner som også kan spille en rolle, for eksempel leptin, som de ikke har sett på.

Et bit av puslespillet

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Den ene morsmelkerstatningen i denne studien hadde 1,8 gram protein per 100 kilokalorier (kcal), mens den andre hadde 2,7 gram/100 kcal. Disse er derfor i øvre og nedre sjikt av det som er anbefalt, nemlig et proteininnhold på mellom 1,8 og 3 gram/kcal.

En av forskerne bak studien, Guy Putet, sier i en pressemelding at proteininnholdet kan være nøkkelen som forklarer forskjellene mellom spedbarna.

– Det er ikke så lett å si om, eller i så fall hvorfor, protein spiller en rolle for spedbarnets vekst, men andre studier har også indikert at proteiner kan være viktige, forteller Bærug.

En tysk studie fra 2009 så på hva som kan være årsaken til for kraftig vekst i barnsalder, og viste at barn som fikk morsmelkerstatning med høyt proteininnhold vokste raskere enn både de som fikk erstatning med lavere proteininnhold og de som ble brysternært.

– Det er som sagt for tidlig å konkludere med noe ut ifra denne studien alene, men dette er en liten bit av det puslespillet det er å få sikker kunnskap om ernæring hos spedbarn, sier Bærug.

– Jeg synes det er spennende og viktig forskning, ikke minst i lys av den overvektsepidemien vi ser hos barn og unge.

Kilder:

J. M. Labaune m.fl.: “Growth, Body Composition and Blood Pressure (BP) at 3 Years of Age in Infants Breastfed (BF) or Formula Fed (FF) with Different Protein Levels during the First 4 Months of Life”, presentert 2. mai 2011 på årsmøtet til The Pediatric Academic Societies (les sammendrag av foredraget her)

B. Koletzko m.fl. (2009) Lower protein in infant formula is associated with lower weight up to age 2 y: a randomized clinical trial. American Journal of Clinical Nutrition Vol 89, nr. 6, side 1836-1845 (les sammendrag)

Les mer:

Ammerådene fra Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS