Å kunne snakke åpent i lunsjen om hverdagslige ting knyttet til privatliv er viktig for å trives i et arbeidsmiljø. Forskningen viser at de som er åpen om sin seksuelle legning og identitet – og dette ses på som uproblematisk på jobben deres – har det bedre og trives bedre.  (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)
Å kunne snakke åpent i lunsjen om hverdagslige ting knyttet til privatliv er viktig for å trives i et arbeidsmiljø. Forskningen viser at de som er åpen om sin seksuelle legning og identitet – og dette ses på som uproblematisk på jobben deres – har det bedre og trives bedre. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Slitsomt å være arbeidsplassens homo

Ungdommer som ikke er hetero føler ikke at de har et helt fritt yrkesvalg.

Det mener den svenske forskeren Sara Ahlstedt. Hun har skrevet en rapport som oppsummerer forskning på hvordan ulike seksuelle legninger preger yrkesvalg blant ungdommer som er homoseksuelle, bifile, transpersoner eller queer (hbtq).

Forskningen er gjort i Storbritannia, Finland, Norge, Canada, USA og Australia.

Mange tar sitt første steg fra utdanning til arbeidsliv på samme tid som de begynner å forstå sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet.

Generelt viser forskningen at mange hbtq-ungdommer trives på jobben. Men mange er usikre på om de bør være åpne om sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Flere har også blitt utsatt for diskriminering og trakassering.

Påvirker yrkesvalg

Selv om ungdommene i utgangspunktet mener at de kan velge den utdanningen og jobben de vil, viser denne forskningen at de ikke har et helt fritt yrkesvalg.

En majoritet av de unge mener at deres identitet eller legning har påvirket yrkesvalget deres. De velger ikke bare utdanning til yrker som de tror de kommer til passe inn i. Det er også viktig for dem om de tror de skal bli akseptert på jobben. 

Noen unngår visse yrker fordi de ikke tror det vil passe inn med deres seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Det gjelder for eksempel yrker der man jobber med barn, fordi de er engstelige for å bli anklaget for å være pedofile.

Andre forsøker å unngå yrker som de opplever som intolerante til andre enn heteroseksuelle. Dette gjelder for eksempel yrker i sikkerhetsbransjen eller i religiøse miljøer.

En undersøkelse gjennomført av ingeniørorganisasjonen Institution of Engineering and Technology (IET) i 2014 viste at 34 prosent av homofile britiske ingeniører velger å ikke være åpne om legningen sin på jobb, ifølge Teknisk Ukeblad.

Hetero er normen

Når ungdommene kommer ut i arbeidslivet opplever de at hetero er normen.

Da begynner arbeidet med å forhandle med seg selv. Skal de være åpne på sin seksualitet eller identitet, eller er det best å holde munn?

Dette beskriver forskeren som et følelsesmessig hardt arbeid. Særlig om det er første jobben og de skal lære seg hvordan arbeidsplassen fungerer, sier Ahlstedt i en pressemelding til Linköpings universitet.

Hun mener det ligger en byrde på disse ungdommene som deres arbeidskolleger ikke behøver å bære.

Å kunne snakke åpent i lunsjen om hverdagslige ting som omhandler en kjæreste eller partner, for eksempel, er viktig for å trives i et arbeidsmiljø.

Forskningen viser at de som er åpen om sin identitet og dette ses på som uproblematisk på jobben deres, har det bedre og trives bedre.

I mange tilfeller havner hbtq-ungdommer i situasjoner hvor de føler seg tvunget til å le av vitser på jobben som de selv synes er ubehagelige. Særlig ubehagelig blir det når sjefen eller arbeidslederen deltar i denne humoren.

Lite forskning i Norge

Det er ikke forsket så mye på hvordan lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har det i arbeidslivet i Norge.

I 2013 samlet Fafo-forskere den kunnskapen som fins om dette.

Fafos gjennomgang viser at selv om holdningene til disse gruppene har blitt mer tolerante med årene, opplever mange fremdeles diskriminering på jobbmarkedet.

I norsk sammenheng er en levekårsundersøkelse fra 1999, utført av NOVA, den fremste kilden til kunnskap om lesbiske og homofile i arbeidslivet.

Rundt en tredjedel holder sin seksuelle orientering skjult på jobben.

Hver femte kvinne og hver fjerde mann hadde opplevd diskriminering og/eller trakassering på jobb, ofte med helsemessige konsekvenser.

– Selv om en noe større andel trolig er åpen om sin seksuelle orientering i 2013, er fremdeles andelen som holder dette skjult betydelig, sa Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter til forskning.no i 2013.

Det kan ramme både helse og karriere.

En norsk rapport fra 2005 viser at det blant tredjedelen som skjulte sin legning i 1999 var en høyere andel personer med psykiske problemer og identitetsvansker.

Kilde:

Sara Ahlstedt: Bredda normen, En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden, Myndigheten for ungdoms- och sivilsamhällsfrågor i Sverige, 2018

Powered by Labrador CMS