– Skeive har gjennomgående lavere tillit til folk flest enn andre i samfunnet, fortalte Mette Løvgren på Arendalsuka. Hun er prosjektleder for Nasjonal trygghetsundersøkelse.

Skeive usettes for langt mer vold enn heterofile

Norge er antakelig et av verdens tryggeste land. Men det er ikke like trygt for alle.

Tall fra det som kalles Nasjonal trygghetsundersøkelse, ble lagt fram under Arendalsuka 2023. De viser at:

Under 5 prosent av oss her i Norge er redde for å bli utsatt for innbrudd eller tyveri.Like få blant oss er redde for å bli utsatt for noen form for vold.

Nordmenn flest føler seg trygge i hverdagen.

Men for skeive ser det annerledes ut.

Halvparten av de skeive opplevde lovbrudd

– Skeive har gjennomgående lavere tillit til folk flest enn andre i samfunnet, fortalte Mette Løvgren. Hun er prosjektleder for Nasjonal trygghetsundersøkelse.

– Særlig er det voldskriminalitet, seksuell vold og hatkriminalitet de skeive er urolige for.

Forskere ved instituttet NOVA på universitetet OsloMet har sett på hva folk rapporterer at de ble utsatt for av lovbrudd i 2022. De fant ut at en av tre blant heterofile opplevde et eller annet i løpet av fjoråret som de mener var et lovbrudd.

Blant de skeive oppga halvparten at de opplevde et lovbrudd i 2022.

Dobbelt så mye vold

Ikke bare opplevde flere skeive lovbrudd.

– Når heterofile stort sett opplevde ett lovbrudd hver, så opplevde skeive oftere heller to, tre eller fire lovbrudd hver, fortalte Løvgren under Arendalsuka.

  • Skeive oppga litt oftere enn heterofile at de ble utsatt for slikt som lommetyveri eller sykkeltyveri i fjor.
  • De ble mer enn dobbelt så ofte utsatt for dytting eller risting.
  • Nesten tre ganger så ofte som heterofile ble skeive i fjor utsatt for trusler. 
  • Hele seks ganger så ofte ble de utsatt for voldtekt.
  • Skeive kan mer enn tre ganger så ofte som heterofile rapportere om å ha blitt utsatt for gjennomgående trakassering fra samme person over tid.
  • Totalt sett ble skeive personer mer enn dobbelt så ofte som heterofile utsatt for vold i fjor.

Når forskerne spør folk om hva de frykter, så viser tallene i Nasjonal trygghetsundersøkelse at skeive er redde for nettopp vold.

Trusler og voldtekt gjør også mange redde.

– Trygghetsundersøkelsen maler alt i alt et ganske mørkt bilde av hvordan skeive har det i Norge, mener Løvgren.

En grunnleggende redsel

FAFO-forsker Arne Grønningsæter lever selv livet som skeiv og ble bedt om å kommentere tallene som kommer fram i Nasjonal trygghetsundersøkelse.

– Jeg har vært offentlig homo så lenge jeg kan huske.

– Men om jeg går på gata sammen med han jeg har levd sammen med i 40 år, så trekker vi fortsatt automatisk hendene fra hverandre om vi støter på andre mennesker.

– Vi homofile har fortsatt en grunnleggende redsel i oss, mener Grønningsæter.

Arne Grønningsæter (Fafo), Ingvild Endestad (Sex og Samfunn) og Stephen Adom (Skeiv Verden Oslo og Viken) kommenterte det som kommer fram i Nasjonal trygghetsundersøkelse.

Kan ha undervurdert frykten

Fafo-forskeren tror at redselen og frykten for trakassering som mange skeive bærer med seg, ofte er blitt undervurdert av de skeive selv. Ham selv inkludert.

– Vi ønsket oss så inderlig at det skulle gå framover.

– Vi så også at det gikk framover. Men kanskje har vi som forsker på dette vært så opptatt av å gi et pent bilde av at det gikk framover for skeive, at vi har undervurdert de problemene som skeive fortsatt møter i samfunnet.

Arne Grønningsæter tror at skytingen ved treffstedene London Pub og Per på hjørnet i Oslo for et drøyt år siden, da terroristen Zaniar Matapour gikk av en trikk og begynte å skyte mot en folkemengde hvor mange var skeive, kan ha åpnet opp øynene til mange skeive i Norge.

Er det fordi skeive er blitt mer synlige?

Stephen Adom er daglig leder for Skeiv Verden Oslo og Viken. Han var også invitert til å kommentere tallene.

– Når vi har beveget oss framover, så er vi skeive også blitt mer synlige for verden rundt oss, konstaterte Adom i Arendal.

– Noen får inntrykk av at det blir flere skeive og transpersoner i samfunnet. Men sannheten er jo bare at det nå er flere som tør å stå fram. Dermed er det kanskje blitt flere i samfunnet som av en eller annen grunn føler seg truet av oss.

Adom tror at mange av de lovbruddene skeive utsettes for, enten ikke blir anmeldt eller bare blir henlagt om de anmeldes.

I den siste utgaven av Nasjonal trygghetsundersøkelse deltok drøyt 23.000 personer som oppga at de er heterofile. Det deltok knappe 1.000 personer som oppga at de er skeive. Svarprosenten i undersøkelsen var på rundt 38 prosent. Den endelige rapporten fra undersøkelsen kommer i høst.

Du finner mer på nettadressen trygghetsundersøkelsen.no

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS