Et klart flertall i Norge støtter nå at homofile og lesbiske får gifte seg.
Et klart flertall i Norge støtter nå at homofile og lesbiske får gifte seg.

Synet på homofili deler verden i to

Verdens innbyggere er veldig delt i synet på om homofile og lesbiske bør få gifte seg. I Nigeria er 97 prosent imot. I Sverige er 2 prosent imot.

Det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research har spurt innbyggerne i 24 land hva de mener om likekjønnede ekteskap.

Vest-Europa skiller seg ut. 

Her er det i flere land 80-90 prosent av befolkningen som støtter at homofile og lesbiske bør få gifte seg. Både i Spania, Nederland, Frankrike og Tyskland er støtten til likekjønnede ekteskap så høy. I Storbritannia og Italia er det rundt 75 prosent som sier ja. 

Mest motstand i Europa finner instituttet i Ungarn (64 prosent imot) og Polen (54 prosent imot). I Hellas er befolkningen delt på midten.

Norge er ikke blant de 24 landene i Pew Research sin undersøkelse. Men her er støtten til likekjønnede ekteskap omtrent like høy som i Sverige, ifølge en ny undersøkelse gjort før Pride 2023 av meningsmålingsbyrået Ipsos.

–  Selv om situasjonen synes å gå nærmest lineært framover for homofile og lesbiske i Norge og andre vestlige land, så er det ikke en utvikling vi bør ta for gitt, advarer professor Arnfinn Midtbøen ved Universitetet i Oslo.

Det var i 2009 at det ble tillatt i Norge for to personer av samme kjønn å gifte seg. 

Midtbøen kom selv ut av skapet like før dette. Mer fra ham litt lenger ned i saken.

USA, India og Brasil

I USA sa Høyesterett i 2015 ja til ekteskap mellom personer av samme kjønn. 

I dag er 63 prosent av amerikanerne for og 34 prosent imot likekjønnede ekteskap, ifølge Pew Research.

Blant demokrater er det nesten dobbelt så mange som sier ja som det er blant republikanere. Yngre amerikanere er klart mer positive til homofile ekteskap enn eldre.

  • Mest imot likekjønnede ekteskap finner Pew Research altså at folk er i Nigeria (97 prosent er imot), Indonesia (88 prosent) og Kenya (82 prosent).
  • I India, verdens mest folkerike land, er det nå blitt en ganske klar majoritet i befolkningen som sier ja til ekteskap mellom personer av samme kjønn. Dette på tross av at den populære hindunasjonalistiske regjeringen går imot. Indisk høyesterett kan i løpet av sommeren ha tatt stilling til om ekteskap mellom homofile og lesbiske skal bli tillatt. Dermed kan India bli det andre landet i Asia etter Taiwan som tillater dette.
  • I latinamerikanske land som Brasil, Mexico og Argentina er det nå klart flertall i befolkningen for at homofile og lesbiske kan inngå ekteskap. 
I Norge er det nå svært få i befolkningen som svarer at de har negative holdninger til homofile og lesbiske. Slik er det ikke i alle land.
I Norge er det nå svært få i befolkningen som svarer at de har negative holdninger til homofile og lesbiske. Slik er det ikke i alle land.

64 land har forbud

Størst motstand mot likekjønnede ekteskap finner Pew Research i Afrika.

Ingen muslimske land i Midtøsten er med i denne undersøkelsen.

I Nigeria er sex mellom personer av samme kjønn strengt forbudt. Så få som 2 prosent i befolkningen vil altså tillate likekjønnede ekteskap, ifølge Pew Research. 

Ifølge BBC er det nå 64 land i verden som forbyr homofili. Nesten halvparten av disse landene er i Afrika. 

Sør-Afrika er det eneste landet i Afrika som tillater ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Likevel finner Pew Research at 56 prosent av sørafrikanerne er motstandere.

Store aldersforskjeller

I alle de 24 undersøkte landene finner instituttet til dels store aldersforskjeller. 

  • Yngre er generelt langt mer positive til likekjønnede ekteskap enn eldre. Størst er forskjellen i Polen. Der svarer seks av ti personer under 40 år at de støtter likekjønnede ekteskap, mens bare tre av ti over 40 år gjør det samme.
  • I 14 av de 24 undersøkte landene er kvinner mest positive til likekjønnede ekteskap. Størst er kjønnsforskjellen i Australia, Polen og Sør-Afrika.
  • Generelt er personer med lang utdannelse mer positive enn personer med kort utdannelse. Personer med høy inntekt er mer positive enn personer med lav inntekt. Og personer som støtter venstresiden i politikken, er mer positive enn dem som støtter partier til høyre. 
  • Klart størst er den politiske forskjellen mellom personer til venstre og høyre i USA. Den politiske forskjellen er minst i Sverige.
  • Motstanden mot homofile og lesbiske ekteskap er også generelt større i land der mange sier at religion er viktig i livene deres.

Ifølge Pew Research er trenden nå at en økende andel av verdens befolkning sier seg positive til likekjønnede ekteskap.

Ekteskapsloven i Norge et langt byks framover

– Jeg kom ut av skapet som homofil to år før den nye norske ekteskapskapsloven trådte i kraft i 2009, forteller professor Arnfinn Midtbøen ved Universitetet i Oslo.

Loven fra 2009 sier at to personer‚ uavhengig av kjønn, kan inngå ekteskap. Det vil i praksis si at også homofile og lesbiske kan gifte seg i Norge.

– Vedtaket var jo kontroversielt den gangen.

– Men det ga en slags følelse av å være med på et nytt kapittel i historien, å ta del i et langt byks framover i en rettighetskamp som har vart i mange tiår, sier Midtbøen.

Arnfinn Midtbøen er professor ved Universitetet i Oslo.
Arnfinn Midtbøen er professor ved Universitetet i Oslo.

India veldig spennende

Midtbøen mener at den sterke utviklingen i USA i retning av å godta homofili, har vært viktig internasjonalt.

– Akkurat nå er utviklingen for homofile i det store landet India, kanskje det aller mest spennende å følge med på.

– Mitt inntrykk er at når lovgivende myndigheter som høyesterett i et land først går foran og utvider rettighetene til en minoritetsgruppe, i dette tilfellet skeive‚ så kan det bli en sterk normsetter for hva befolkningen i landet tenker på som normalt.

Fortsatt litt bekymret

Professoren minner om at vi ikke skal veldig langt bakover i tid i vårt eget land, for å se at situasjonen for skeive nordmenn var en helt annen enn den er i dag. 

Selv om situasjonen kan synes å nærmest gå lineært framover for homofile og lesbiske i Norge og andre vestlige land, så advarer han mot å ta denne utviklingen for gitt.

– For å være helt ærlig, så er jeg litt bekymret. Ingenting er gitt verken hos oss eller i resten av den vestlige verden, sier Midtbøen.

– Det er ingen tegn på rettighetsmessige tilbakeslag for skeive i Norge i dag. Men terrorangrepet 25. juni i fjor minnet oss på at skeive fortsatt er en utsatt minoritet. Og motstanden mot Pride, som vi også ser tendenser til i Norge, kan være tegn på en økende polarisering på sikt også her.

Kilder:

Pew Research Center: «How people in 24 countries view same-sex marriage», 13. juni 2023

Ipsos: «Pride 2023: Holdninger til homofile og transpersoners rettigheter», 23. juni 2023

BBC: «Homosexuality: The countries where it is illegal to be gay», 31. mars 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS