Økt innvandring har bidratt til at personale ved mange sykehjem er flerkulturelt. Det finnes lite forskning internasjonalt på hva dette innebærer for arbeidsfellesskapet og for brukerne. (Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / Scanpix)

Forsker på flerkulturelt fellesskap i omsorgstjenesten

Nærmere halvparten av nordmenn har sine siste dager på sykehjem. Derfor er det essensielt å vite mer om hvordan sykehjemmene drives, hvem som jobber der, og hvilke utfordringer som ligger i tjenesteytingen. I 2017 og 2018 har forskere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) derfor gjort feltarbeid ved 14 norske og to nederlandske sykehjem.

I lys av en økende trend av at innvandrere og arbeidsmigranter jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, har forskerne utviklet et forskningsprosjekt som snart publiserer sine første resultater.

Forskerne har undersøkt hva flerkulturelt personale innebærer for arbeidsfellesskapene, for tjenestene og brukerne og for inkludering og integrering av minoritetsgrupper.

- Et mangekulturelt personale kan gi både muligheter, fordeler og utfordringer, men befolkningen og politikerne vet generelt lite om hva dette innebærer, sier prosjektkoordinator og førsteamanuensis Anette Fagertun.

Prosjektet har fått navnet Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and potentials for the future (MultiCare).

Les mer om forskningsprosjektet på nettsidene til Høgskulen på Vestlandet

Powered by Labrador CMS