Har du lyst til å ta på deg redningsdrakt og gå gjennom en korridor som simulerer et skip med slagside? Forskerne på Vestlandet trenger deg. (Foto: Colourbox)

Forsker for å forbedre sikkerheten på passasjerskip

Forskere søker frivillige til en serie landbaserte forsøk i Haugesund for å finne ut hvordan bruken av en redningsdrakt påvirker evakueringen av passasjerer i en nødsituasjon om bord på et skip.

Passasjertrafikken langs norskekysten og i arktiske strøk øker. I fjor besøkte rundt 3,6 millioner cruisepassasjerer norske farvann. Hva skjer når 1000 cruisepassasjerer skal evakueres fra et skip med 20 graders slagside? Det vet vi lite om.

– For å kunne vurdere hvor lang tid det tar å evakuere et passasjerskip må vi vite hvor fort en typisk passasjer beveger seg – både med og uten redningsdrakt – og disse dataene skal vi samle inn. Ingen har gjennomført et slikt prosjekt i denne skalaen før oss og resultatene kan brukes til å forbedre det maritime regelverket, designet av fartøyene og prosedyrene som brukes, forteller Helle Oltedal.

Hun er professor i maritim sikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet. Forsøkene med frivillige foregår frem til juni, i et samarbeid med Universitetet i Greenwich, Universitetet i Tromsø og Hurtigruten.

Les mer om forskning på nødsituasjoner på nettsidene til Høgskulen på Vestlandet

Powered by Labrador CMS