Dan Børge Akerø ante ikke at han var i faresonen da han fikk et alvorlig hjerteinfarkt for fem år siden. Her er han under en nylig pressekonferanse om kolesterol. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)
Dan Børge Akerø ante ikke at han var i faresonen da han fikk et alvorlig hjerteinfarkt for fem år siden. Her er han under en nylig pressekonferanse om kolesterol. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Du kan ha dødelig høyt kolesterol uten å merke noen ting

Høyt kolesterol kan gi hjerteinfarkt. Men én av ti nordmenn har høyt kolesterol uten å vite det. – Det bør bli like naturlig som å sjekke blodtrykket, sier Dan Børge Akerø, som nesten døde av hjerteinfarkt.

Årlig dør over tusen nordmenn før de fyller 65 år av hjerte-karsykdom.

Høyt kolesterol gir ingen symptomer. Dan Børge Akerø merket heller ingen forvarsler før han plutselig ble rammet av et alvorlig hjerteinfarkt for fem år siden. Det sto om livet.

Femten minutter etter at kona ringe etter ambulanse, lå han på operasjonsbordet.

- Høyt blodtrykk kalles den stille drapsmann, men det er like passende navn for et høyt kolesterol, sa forsker Karianne Svendsen ved Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS), under lanseringen av filmen «Kjenn ditt kolesterol» i forrige uke.

Seks av ti nordmenn har for høyt kolesterol

Svendsen jobber også som postdoktor ved seksjon for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Hun har kartlagt kolesterolnivået blant nordmenn over hele landet.

Over 20 000 nordmenn slo til på tilbudet om å få målt kolesterolnivået sitt gratis ved 150 norske apoteker over hele landet, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Karianne Svendsen tilbød nordmenn å sjekke kolesterolet sitt, i en landsomfattende studie. Seks av ti har over anbefalt nivå, og 11 prosent hadde faretruende høyt kolesterol. (Foto: Anne Lise Stranden)
Karianne Svendsen tilbød nordmenn å sjekke kolesterolet sitt, i en landsomfattende studie. Seks av ti har over anbefalt nivå, og 11 prosent hadde faretruende høyt kolesterol. (Foto: Anne Lise Stranden)

- Fire av ti nordmenn hadde aldri målt kolesterolet sitt før, forteller Svendsen.

Seks av ti hadde over anbefalt nivå på 5 mmol per liter. Og 11 prosent hadde så høyt kolesterol at de var i faresonen for hjerte-karsykdom, som er over 7 mmol/L.

At fire av ti ikke vet sitt nivå, betyr at mange ikke aner om de er i faresonen for å få hjerteinfarkt.

Målingene ble gjort i 2012 og 2014, og utdanningsprofilen tyder på at de fikk tak i et tverrsnitt av befolkningen, forteller Svendsen.

Viser hvordan avleiringer skjer

Professor Kjetil Retterstøl ved Senter for klinisk ernæring på Universitetet i Oslo, har over 20 års erfaring med forskning på hjerte- og karsykdommer. Han behandler også pasienter ved Lipidklinikken. Sammen med Karianne Svendsen har han tatt initiativ til animasjonsfilmen «Kjenn ditt kolesterol».

De mener det er et stort behov for helseinformasjon som er mer forståelig for folk flest. Mange som føler seg friske, har problemer med å forstå at de kan være i risikogruppen for å få hjerteinfarkt.

Filmen viser hvordan kolesterol over tid gir avleiringer i blodårene, som til slutt kan tette igjen en blodåre i hjertet.

De håper filmen kan motivere flere til å teste kolesterolnivået sitt.

Her kan du se filmen, som er finansiert av legemiddelfirmaet Amgen:

Kolesterol er en av flere risikofaktorer

Hvert år får 12 000 nordmenn hjerteinfarkt. Høyt kolesterol er en av mange risikofaktorer, i tillegg til høyt blodtrykk, overvekt, usunt kosthold, røyking og lite mosjon.

- Det er vanskelig å si hvor stor risiko som utgjøres av høyt kolesterol alene. Men vi vet at jo høyere kolesterol du har over tid, desto mer øker risikoen for hjertesykdom, sier Kjetil Retterstøl til forskning.no.

Legene er mest bekymret for de som rammes i ung alder.

- Det er ekstra bekymringsfullt med de som får hjerteinfarkt før de fyller 75 år, sier han.

Noen kan ha høyt kolesterol selv om de ellers lever et sunt liv.

- Bedre å vite enn å ikke vite

Dan Børge Akerø var ordstyrer under kolesterolkonferansen, og forteller at han ikke ante noen ting om kolesterol før han ble syk. Han ante ikke at han var i faresonen for infarkt, selv om hans mor døde tidlig av hjerteinfarkt.

- Jeg har ikke hatt legevegring, men jeg gikk bare til legen hvis jeg følte meg syk, sa han, mens han holdt en finger frem for å la seg teste av Svendsen.

Apparatet avleser kolesterolnivået i løpet av tre minutter.

- Nå syns jeg det gøy å teste kolesterolet, sier han. Resultatet viste under 3,8 i kolesterol, som er veldig bra.

På operasjonsbordet fikk han innlagt to stent i brystet, og ble satt rett på kolesterolsenkende medisin.

- Jeg fikk en alvorlig vekker på dette med kolesterol i blodet. Jeg mener alle bør teste seg for sikkerhets skyld, sier han.

Akerø mener det må være bedre å vite nivået, slik at man kan legge om livsstilen i tide hvis man har for høyt kolesterol.

Må be om det selv

Så hvorfor er det ikke flere som har sjekket kolesterol-nivået sitt?

- Man blir ikke innkalt til kolesterolsjekk, men fastleger skal sjekke kolesterolet på de som ber om det, sier Retterstøl.

Den enkelte har derfor et personlige ansvar for å bestille time hos lege og for å be om en test.

- Særlig hvis det er hjerteinfarkt eller slag i familien er det lurt å ta en test. Disse sykdommene kan man forebygge, sier han.

Noen vil kanskje ikke teste seg fordi de er redd for svaret. De frykter at de må legge om livsstilen hvis de skulle ha høyt kolesterolnivå, noe de kanskje ikke har lyst til.

Screening har ikke dokumentert nytte

- Det høres logisk ut at man bør sjekke kolesterol, også hos unge friske, og det finnes mange gode grunner til å tro at det kan være fornuftig, for eksempel for å finne personer med arvelig høyt kolesterol, sier professor i ernæring Jøran Hjelmesæth til forskning.no.

Hjelmesæth leder Nasjonalt råd for ernæring og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

Men befolkningsscreening er foreløpig ikke anbefalt i Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- karsykdom, påpeker Hjelmesæth.

Han er også er professor ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo.

Ifølge retningslinjene har en rutinemessig screening av befolkningen ikke dokumentert nytte.

Kartlegging av risiko for hjerte- og karsykdom tilbys bare når visse forutsetninger er tilstede. En slik situasjon kan foreligge når:

  • Pasienten ber om en slik vurdering.
  • Symptomer eller funn indikerer en klart økt risiko.
  • Det foreligger kjent høyt nivå av en enkelt risikofaktor (for eksempel høyt blodsukker, kolesterol eller blodtrykk).
  • Tidlig hjerte- og karsykdom har forekommet hos nære slektninger.

Hjelmesæth mener det er viktig å avdekke om man har arvelig forhøyet kolesterol, men at man kan gjøre dette ved å screene i familier hvor dette er kjent.

Kosthold eller tabletter

Jo tidligere man måler kolesterolet, jo bedre kan det være, fordi det da er enklere å senke det om det skulle være for høyt.

En prosent av alle under 30 år har veldig høyt kolesterol.

Om man har høyt kolesterol, kan man senke det selv ved å legge om livsstilen.

- Mange lykkes med det ved å slanke seg, spise sunnere, mosjonere og slutte å røyke, sier Retterstøl.

Men det krangles i forskerkretser om hvilken rolle maten spiller for utvikling av hjerte-karsykdom. Les mer om det i denne saken: Mettet fett tetter ikke blodårene

Andre må ha kolesterolsenkende midler i tillegg.

En halv million nordmenn bruker kolesterolsenkende medisin.

Blant de over 50 år, bruker en av tre nordmenn slike medisiner.

- Dette er fordi mange har hatt høyt kolesterol så lenge, at de har avleiringer som ikke blir borte ved å legge om kosten. Men ved å legge om livsstilen kan man hindre ytterligere avleiringer, forklarer Retterstøl.

Arvelig høyt kolesterol

En av tre hundre nordmenn har arvelig høyt kolesterol. Bare to av tre dette gjelder, vet at de har arvelig kolesterol.

Arvelig høyt kolesterol er enda viktigere å gjøre noe med, tidlig. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke mener derfor at alle helst bør sjekke kolesterolnivået så tidlig som i 30-årsalderen.

- Hvis man måler høyt kolesterol i ung alder kan det være en indikasjon på at man burde teste seg for arvelig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi, sier Svendsen.

Det samme gjelder hvis foreldre har fått hjerte-kar sykdom i ung alder.

- Dette er en gratis blodprøve, sier Svendsen.

Referanse:

K. Svendsen mf: Community pharmacies offer a potential high-yield and convenient arena for total cholesterol and CVD risk screening. Sammendrag. European Journal f Public Helath, oktober 2018.

Powered by Labrador CMS