Ubrukelige lunger som oppbevares etter Ex vivo lung perfusion-metoden (PVLP) i en svensk spesialbygd maskin, kan transplanteres. Her forbereder Dr. Gregor Warnecke lunger under transplantasjon ved Hannover Medical School. (Foto: Reuters, Morris Mac Matzen)

Ubrukelige lunger kan også redde liv

Dårlige lunger blir livreddende etter en runde i en spesialbygd hjerte- og lungemaskin. 

Lungetransplantasjon

Lungetransplantasjon er en livsforlengende behandling for pasienter som lider av lungesykdommene kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), lungefibrose, cystisk fibrose og sarkoidose. Lungekreft kan ikke behandles ved bytte av donerte lunger, altså ved lungetransplantasjon.

I mange land finnes det ikke nok lunger i forhold til den høye etterspørselen. I Norge venter 50 personer på nye lunger hvert år, og 20 prosent av dem dør i påvente av transplantasjon. 

Bare én av tre lunger blir i dag vurdert som friske og brukbare for organdonasjon og transplantasjon.

Ved hjelp av en spesialbygd hjerte- og lungemaskin kan nå lunger som tidligere ble sett på som ubrukelige, bli livreddende organer.

I et nytt forsøk ble 18 doble og fire separate lunger transplantert etter behandlingen i maskinen. 

Kirurgene tok ut lunger som normalt ville ha blitt forkastet og satte dem til overvåking i maskinen, som overvåket blodsirkulasjonen og andre funksjoner. 

Forsøkene ved Gøteborgs universitet viste at de fleste lungene begynte å fungere som normalt i hjerte- og lungemaskinen, og de ble vurdert av forskerne som brukelige til transplantasjon.

Lungene ble satt inn i 22 svært syke pasienter. 

 

Den spesialbygde hjerte-lungemaskinen pumper blodet i lungene rundt i en oksygenator, med en pustedel som tilfører blodet oksygen og fjerner karbondioksid. Her forvaltes lungenes blodsirkulasjon og ventilasjon mens funksjonen blir evaluert (Foto: Christoffer Hansson)

Like gode som friske lunger

Lunger forkastes når donorene er for gamle, røykere eller om de har lungesykdommer. Det var slike lunger som allikevel kunne brukes til transplantasjon.

Forskerne sjekket de 22 pasientene opp mot andre som hadde fått lunger transplantert på den vanlige måten. Det viste seg at det ikke var forskjell på de to pasientgruppene når det gjaldt funksjon, antall komplikasjoner og overlevelse.

— Vår konklusjon er at metoden fungerer og at vi kan bruke den for å øke antall brukbare donerte lunger, sier Wallinder.

Referanse:

Wallander, Andreas: Ex Vivo Lung Perfusion – clinical and experimenttal studies, University of Gothenburg. Sahalgrenska Academy. Institute of Medicine. Department of Molecular and Clinical Medicine, 26. september 2014. 

Powered by Labrador CMS