Artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen - les mer.

– Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag, sier lege og forsker Erik Prestgaard.

De fleste hjerneslag kan forebygges

Det aldri for sent å begynne å være fysisk aktiv. Risikoen for hjerneslag reduseres selv for godt voksne som kommer i bedre form.

Å være i god fysisk form har vist seg å være viktig for å forebygge hjerneslag og tidlig død. Men det betyr ikke at man må trene hardt for å få effekt.

– Du trenger ikke gå Birken eller løpe maraton. Bare det å komme seg opp av sofaen og røre på seg, vil gi beskyttelse, forklarer lege og forsker Erik Prestgaard.

Han har forsket på hvordan hjerneslag kan forebygges i arbeidet med sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Mye av forskningen og arbeidet er gjort ved hjerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Slappfisk som ung, veltrent midt i livet

I den store befolkningsstudien Oslo Ischemia study, fra 1970-tallet, ble over 2000 friske menn i 50-årene fra bedrifter i Oslo-området fulgt opp. Målet var å se hvem som utviklet hjertesykdom.

Prestgaard har analysert data fra studien og sett på betydningen av endring av fysisk form midt i livet. Hvilke konsekvenser får det for helsen om du er godt trent tidlig i livet, dersom du sluttet å trene og var mindre aktiv i 50-årene? Forskeren så også på overvekt. Hva gav størst risiko for hjerneslag: Å være overvektig tidlig i livet eller midt i livet?

– Vi fant at et fall i fysisk form midt i livet, doblet risikoen for hjerneslag, uavhengig av om du var godt trent som ung. Men det å være i god form senere i livet ga redusert risiko for hjerneslag, forklarer Prestgaard.

Når det gjelder overvekt, fant han at det var motsatt. Å være overvektig som ung gir betydelig risiko for hjerneslag, selv om man går ned i vekt senere i livet

Ifølge Erik Prestgaard vil alt du gjør for å komme i bedre form forebygge hjerneslag.

Økt blodtrykk ved høy intensitet

I sin forskning har Prestgaard også sett på metoder for å oppdage risiko for hjerneslag.

Han fant at man med en sykkeltest kan måle blodtrykk og puls og se hvor mye blodtrykket øker ved maks intensitet.

– Dette kan gi god informasjon om risiko for hjerneslag, forklarer han.

Øker blant yngre

Heldigvis overlever de fleste hjerneslag i dag, og i de senere årene har dødeligheten gått betydelig ned.

– Men vi ser at antallet yngre mennesker som får hjerneslag øker. Det er bekymringsfullt, synes Prestgaard.

– Hva kan det skyldes?

– Vi vet ikke nok om det. Men en mulig årsak kan være at fedme er et økende problem, og at stadig flere barn i Norge har fedme. Vi ser jo at det å være overvektig som ung, øker risikoen for hjerneslag, så det vil kunne være en årsak, sier han.

Aldri for sent å komme i form

– Vi vet at høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag, at hjerteflimmer femdobler risikoen og at diabetes også øker risikoen, sier Prestgaard.

Han sier at alt dette kan forebygges med livsstilsgrep.

Prestgaard håper at hans forskning vil kunne bidra til at leger og behandlere har mer fokus på livsstil og kroppsvekt, og kan gi råd om fysisk aktivitet og blodtrykksbehandling. Våre funn kan bidra til å identifisere de som er i høyere risiko for hjerneslag for oppfølging av egen lege

– Det positive budskapet jeg kan komme med, er at det aldri er for sent å komme i bedre form, for å forebygge hjerneslag, sier han.

Referanser:

Erik Prestgaard: Long-term Risk Factors for Stroke in Healthy Men. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, 2021.

Erik Prestgaard mfl: Change in Body Weight and Long-Term Risk of Stroke and Death in Healthy Men. Stroke, 2020. Doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.027233

Erik Prestgaard mfl: Change in Cardiorespiratory Fitness and Risk of Stroke and Death. Stroke, 2018. Doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021798

Erik Prestgaard mfl: Long-term predictors of stroke in healthy middle-aged men. International Journal of Stroke, 2017. (Sammendrag) Doi.org/10.1177/1747493017730760

Powered by Labrador CMS