(Video: Anne Lise Stranden / forskning.no)

Hjerneforsker:
Det står bra til med trønderes hjerner

Lege og professor Asta Kristine Håberg ved NTNU har undersøkt 200 trønderske kvinner og menns hjerner. Hun ville finne ut hvordan hjernehelsen deres var. Resultatet var bra for begge kjønn.

Professor Asta Kristine Håberg holdt nylig foredrag på Big Challenge Festival i Trondheim som pågår i disse dager.

I løpet av karrieren har hun undersøkt over 2000 hjerner med MR.

Deriblant har hun ledet prosjektet HUNT 4 MRI study, der hun blant annet har undersøkt 200 trønderhjerner, for å se hvordan det står til med hjernehelsen deres.

Fra 50-årsalderen begynner hjernen å krympe, men det skjer i ulikt tempo avhengig av helsen.

Vet utseendet til gjennomsnittshjernen

Ved å se på bilder av hjernen kan forskere fastslå om den eldes raskere eller saktere enn forventet.

Hun og hennes kolleger sammenlignet målingene med en internasjonal kartlegging av hjerner til mennesker i ulike aldre over hele verden.

Den er foretatt av hjernekolleger ved Kings College i London.

Slik vet de hvordan en gjennomsnittlig hjerne ser ut ved ulike aldre og for begge kjønn.

Kvinnene har to år yngre hjerner enn forventet

Deltagerne i den norske studien var 70-75 år gamle i den første målingen. De var født mellom 1936 og 1942.

- Det sto slett ikke så verst til med trønderhjernene, sa Håberg.

Hun sier at trønderkvinnene hadde hjerner som i snitt så ett år yngre ut enn forskerne forventet, ved første måling i 2012.

Trøndermenn hadde hjerner som så ett år eldre ut, forteller hun.

Mennene tok innpå

Så gjorde forskerne en ny undersøkelse i 2017, da deltakerne var fem år eldre. Da hadde begge kjønn fått en friskere hjerne. Men mennene hadde tatt innpå.

- Da hadde kvinnene to år yngre hjerne enn forventet. Mennene hadde da hjerner som så ett år yngre ut enn deres alder skulle tilsi, fortalte Håberg.

Det så altså ut til at disse deltakerne hadde klart å gjøre hjernene sine yngre.

Powered by Labrador CMS