Vi vet at fysisk aktivitet er bra for hjernen. Nå tyder en studie på at det å bevege se utendørs har en egen effekt.

Selv korte spaserturer kan forandre hjernen til det bedre

Å gå regelmessig ut i frisk luft gjør ikke bare godt for kropp og sjel. For nå viser en ny studie at det også har påviselig positiv nevrologisk effekt på hjernen. Hjernemassen øker i områder for planlegging og kontroll.

Under koronapandemien ble det populært for mange å gå en tur i løpet av dagen.

En slik vane har god effekt på hjernens struktur, viser en ny studie.

De som tok seg en svipptur i skogen, hagen eller langs fjæra, har fått en synlig sunnere hjerne enn dem som satt inne på hjemmekontor hele dagen.

Hittil har forskere antatt at bare lengre opphold i naturen gir gunstig effekt på oss.

Men hjernen styrkes over tid, selv av korte opphold utendørs, viser de tyske hjerneforskerne ved Max Plancks Institutt.

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet World Journal of Biological Psychiatry.

Fulgte deltakere i seks - åtte måneder

Forskerne plukket ut seks friske, unge deltakere som var bosatt i Berlin, og undersøkte dem regelmessig med hjerneskanninger gjennom et halvt år.

Deltakerne skulle også fylle ut et skjema om hva de bedrev tiden med det siste døgnet før ny skanning.

Forskerne var særlig interessert i hvor lenge deltakerne oppholdt seg utendørs eller gjorde annen fysisk aktivitet de siste timene før neste undersøkelse.

De var spent på om det var en kobling mellom utetid og hjernehelsen.

Kontrollerte for koffein, sol

For å kontrollere for andre gjøremål som kunne spille inn, ble deltagerne også spurt om væskeinntak, som hvor mye kaffe og andre koffeinholdig drikke de helte i seg.

Forskjeller i været kunne også innvirke. Derfor registrerte de også hvor mye sol det var i månedene mens studien pågikk.

Turgåere fikk mer grå hjernemasse

Deltakere som var en del utendørs, fikk økt mengde grå hjernemasse i frontale deler av hjernen.

Dette er områder som er involvert i planlegging og regulering av handlinger.

Det blir også omtalt som å ha kognitiv kontroll.

Mange psykiatriske sykdommer er kjent for å være forbundet med redusert grå hjernemasse i prefrontale deler av hjernen.

En tidligere studie viste at bare 20- 30 minutter i naturen senker stresshormonene i kroppen.

Fysisk aktivitet og sol spilte ikke inn

Tid tilbragt utendørs hadde en positiv effekt på hjernen uavhengig av andre faktorer.

Verken antall soltimer, fysisk aktivitet generelt, hvor mye fritid de hadde eller hvor mye væske de drakk, påvirket resultatene.

Resultatene støtter tidligere studier basert på spørreundersøkelser, som viser opplevde positive helseeffekter av å gå en tur.

Nylig viste to studier at tilgang på grøntområder i byer er bra for helsen og humøret.

Bedrer humøret og hjernens struktur

Forsker Simone Kühn ledet studien.

Målte hjernemasse med MRI

Deltakerne var melom 24 og 32 år. De ble skannet annen hver uke, total mellom 40 og 50 ganger i løpet av seks tli åtte måneder. Totalt utførte forskerne 280 skanninger av hjernen med magnetisk resonans bilder (MRI).

Deltakere som var ute i naturen fikk mer grå hjernemasse i høyre del av den prefrontale hjernebarken. Området har med planlegging og kontroll av handlinger å gjøre.

Studien er utført ved det anerkjente Max Planck Institute for Human Development and Medical Center i Hamburg-Eppendorf.

- Våre resultater viser at humøret vårt og hjernestrukturen bedres når vi tilbringer tid utendørs, sier hun i en pressemelding.

Dette påvirker også sannsynligvis konsentrasjonsevnen, arbeidshukommelsen og psykisk helse generelt, mener hun.

Nå er forskerne i gang med å undersøke mer om dette i en ny studie, hvor deltakerne blir bedt om å løse utfordrende oppgaver.

De skal også bære en rekke sensorer som måler mengden lys de er eksponert for, blant annet.

I det siste har det blitt klart at fysisk aktivitet ikke bare er bra for kroppen, men også for hjernen.

Kan supplere behandling av psykiske lidelser

Fordi mange psykiske lidelser har sammenheng med mangler i den prefrontale hjernebarken, er dette feltet særlig viktig innen psykiatrien.

Funnene gir nevrovitenskapelig støtte for et naturlig supplement til behandling av mentale lidelser, mener Anna Mascherek, som også deltok også i studien.

- Leger bør skrive ut «resept» på å gå tur i frisk luft som en del av behandlingen, sier hun.

Forskjell på grønne områder og bymiljø?

Kühn leder også Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience ved Max Planck Institutt for Human Development.

Forskerne vil også se nærmere på om det er forskjeller mellom å gå i grønne områder og i urbane strøk.

De vil utstyre dem med GPS, og ta med andre faktorer som kan spille en rolle, som trafikkstøy og luftforurensning.

Fysisk aktivitet stryker hjernehelsen. Det har nevrologer kjent til lenge.

Referanse:

S. Kühn mf: Spend time outdoors for your brain – an in-depth longitudinal MRI study. The World Journal of Biological Psychiatry, 7. juli 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS