Det er ikke alltid så lett å skjønne hva en setning med ordet «ikke» betyr.

Hjernen vår sliter med ordet «ikke»

Negasjoner er kompliserte greier, ifølge amerikanske forskere.

Også kunstig intelligens har vanskelig for å tolke ordet «ikke».

Nå kan en gruppe forskere ha funnet ut mer om hvorfor det er slik.

«Kaffen er ikke varm»

Hører du at «Kaffen er varm», så vet du umiddelbart hva det betyr.

Men hører du «Kaffen er ikke varm», så blir det mye mer komplisert. 

For hva betyr egentlig det?

Betyr det at kaffen er kald? Betyr det at den er lunken, altså romtemperert? Eller betyr det bare at den ikke er så veldig varm?

Forskere ved New York University mener de nå kan ha funnet ut hvorfor ordet ikke gjør livet så komplisert for hjernen vår.

Bare litt mindre varm kaffe

Forskerne kan konstatere at hjernen vår bare demper betydningen av noe, om den hører ordet ikke.

Hjernen vår inverterer ikke betydningen. 

En frase med ordet ikke tolkes altså ikke som noe helt motsatt.

Forskerteamet i New York fant at negasjonen knyttet til kaffen bare reduserer temperaturen.

Det gjør ikke kaffen kald.

Kjenner du deg igjen i dette?

Gjorde eksperimenter

I alt fra reklame til juridiske dokumenter brukes negasjoner ganske ofte. Dels for å hindre at vi får en klar forståelse av hva som blir sagt. 

Så dette er ikke helt nytt.

Når dataforskere nå ser at også kunstig intelligens sliter med å tolke ordet «ikke», så ble Arianna Zuanazzi og kollegene hennes ved universitetet i New York enda mer interessert i å kikke nærmere på dette.

Derfor satte de opp flere eksperimenter, hvor deltakerne ble bedt om å tolke ulike fraser de fikk høre. Samtidig ble hjerneaktiviteten til deltakerne overvåket.

Deltagerne fikk høre adjektivfraser med og uten negasjoner.

De fikk høre fraser som «virkelig ikke bra» og «virkelig, virkelig bra»

Med en datamus i hånden skulle deltakerne peke på en skjerm for å bestemme hvordan de vurderte betydningen av disse frasene, på en skala fra 1 til 10.

Hjernen bruker lenger tid

Forskerne så klart at deltakernes hjerner brukte lenger tid på å tolke fraser med negasjoner. 

De bremset hjernen.

Forskerne kunne også se hvordan deltakerne – om de hørte en frase med ordet «ikke» – flyttet markøren mye mer rundt omkring på dataskjermen, før de bestemte seg.

De så blant annet hvordan «ikke varm kaffe» ble tolket som noe mellom varm kaffe og kald kaffe.

– Denne forskningen setter søkelys på hvor kompleks språkforståelsen vår er, sier Zuanazzi i en pressemelding.

Referanse:

Arianna Zuanazzi m.fl: Negation mitigates rather than inverts the neural representations of adjectives, PLOS Biology, 2024

Powered by Labrador CMS