Det kan virke som at folk snakker mer med hendene noen steder i verden.

Snakker italienere mer med hendene enn svensker?

Forskere sjekket hvordan svensker og italienere bruker hendene når de prater.

Svensk og italiensk kultur har mange forskjeller, også sosialt. Syns det på kroppsspråket? 

En svensk og en italiensk forsker bestemte seg for å gjøre en studie sammen. Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers.

Snakker med hendene

Vi snakker som kjent ikke bare med munnen. Når vi forteller en historie til en venn, er kroppsspråket en viktig del av pakka. Vi snakker ofte med hendene, altså gestikulerer.

12 italienere og 12 svensker var med i studien. De fikk se et klipp på 90 sekunder fra tegneserien Pingu. Så skulle de gjenfortelle klippet til en venn som ikke hadde sett det. 

Forskerne brukte tegneserien fordi karakterene ikke snakker. Da kan deltakerne gjenfortelle med helt egne ord. 

Dobbelt så mye gestikulering

Forskerne telte ordene deltakerne sa og hvor mange ganger de gestikulerte underveis. 

De 12 italienerne var klart mest gestikulerende. Svenskene gestikulerte 11 ganger per 100 ord. Italienerne gestikulerte 22 ganger. Altså det dobbelte. 

Måten de gestikulerte på skilte seg også fra hverandre. Når vi forteller historier, kommer gestene gjerne når vi snakker om rollefigurer, hendelser og handlinger. Det kan også være når vi forklarer hvorfor noe skjer, sier forskerne bak studien. 

Vi kan også bruke gestikulering for å beskrive hvordan vi reagerer selv. For eksempel på en tegneserie. 

Viste karakterenes handlinger

Italienerne brukte i større grad gester som illustrerte overgangen fra en del av historien til en annen. 

Svenskene brukte gestene mer til å vise hva karakterene i serien gjorde. 

Hva skyldes de forskjellige fortellerteknikkene? Det kan ikke forskerne si noe sikkert om foreløpig. En mulig forklaring som de har, er at ulike kulturer ganske enkelt verdsetter forskjellige elementer i historiene. 

Men dette var en liten studie, og det trengs mer forskning. 

Senere studier bør ha flere deltakere og par som ikke kjenner hverandre, mener forskerne selv.

Mange kulturelle forskjeller i kroppsspråk

Det er kanskje ikke så rart at forskjellige kulturer snakker med hendene på ulike måter. 

For kroppsspråket er ofte kulturbetinget. 

Det kan lett skape vansker for en som ikke er kjent med en annen kulturs kroppsspråk. Det skriver Store norske leksikon

Det trenger ikke å være på tvers av landegrenser. Også i subkulturer kan det være forskjeller.

Referanse:

Graziano, Maria og Gullberg, Marianne. (2024).  Providing evidence for a well-worn stereotype: Italians and Swedes do gesture differently Provisionally Accepted (sammendrag). Frontiers in Communication.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS