Den kinesiske byen Jiujiang innhyllet i smog. Nå peker forskning mot at forurensningen svekker evnen til å tenke. (Foto: humphery / Shutterstock / NTB scanpix)

Mye forurensning kan gjøre folk dårligere i språk og matte

Det viser stor kinesisk undersøkelse. Forskerne tror luftforurensning endrer hjernen.

I de siste tiårene har luftforurensing vokst seg til et kjempeproblem i mange utviklingsland. I 2014 kom en rapport som viste at forurensningen i Asia er blitt så voldsom at den forandrer verdens vær og klima.

For ikke å snakke om hva den gjør med helsa til menneskene som bor i belastede områder. En rapport fra 2013 anslo at forurenset luft var direkte årsak til svimlende 2,5 millioner dødsfall i året.

Og nå kommer altså flere urovekkende forskningsresultater.

Xin Zhang fra Beijing Normal University og kollegaene hennes publiserer nå resultatene fra en studie som viser at forurensning ser ut til å svekke menneskers evne til å løse oppgaver i språk og matematikk.

Effekten ser spesielt ut til å ramme eldre og menn uten utdanning.

Sammenlignet testresultater og forurensningsdata

Zhang og kollegaene har brukt data fra China Family Panel-studien. Her har et stort utvalg mennesker fra ti år og oppover tatt tester i språk og matematikk.

Deltagerne er fra mange ulike steder i Kina, og forskerne har hatt tilgang på informasjon om forurensning fra området hver enkelt deltager bor i. Den viser både mengden forurensning på stedet i årene før testen, men også hvordan nivåene var på selve testdagen.

Dermed kunne forskerne se etter sammenhenger mellom testresultater og både langvarig og akutt luftforurensning. Siden deltagerne gjorde testene i både 2010 og i 2014, kunne forskerne også sammenligne hver deltagers utvikling over tid med endringer i forurensningsnivået.

Verst for eldre

Resultatene viste altså at forurensning så ut til å svekke evnene i både matematikk og språk. Utslagene var spesielt merkbare på språktestene, særlig hos menn uten utdanning. Dessuten så det ut til at den negative effekten på språktestene ble større jo eldre deltageren var.

Dataene tyder også på at eksponeringen over tid var av større betydning enn nivået av forurensning på testdagen.

Forskerne kan ikke si noe sikkert om hvordan luftforurensning kan svekke tenkeevnen. Man kan for eksempel tenke seg at ubehaget ved å puste i dårlig luft gjorde deltagerne irritable eller ukonsentrerte. Men i beskrivelsene fra testene fantes det ingen tegn på noen slik virkning.

Zhang og co tror effekten skyldes at forurensningen rett og slett endrer hjernen.

Store samfunnskostnader

Forskerne tror svekkelsene i tenkeevne koster samfunnet dyrt, for eksempel fordi eldre mennesker får dårlige evne til å gjøre gode valg og ta vare på seg selv. Og dette gjelder ikke bare i Kina, argumenterer de.

Mange utviklingsland sliter med svært høye nivåer av luftforurensning. Zhang og kollegaene mener det er viktig å ta virkningen på tenkeevnen med i beregninga, når vi skal finne ut hvordan den dårlige luftkvaliteten påvirker slike land.

Ellers undervurderer vi den totale kostnaden ved luftforurensning, skriver de.

Referanse:

X. Zhang, X. Chen & X. Zhang, The impact of exposure to air pollution on cognitive performance, PNAS, august 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS