Noe av forurensningen slipper du unna inne i bilen, men ikke all. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald/NTB scanpix)

Du puster forurenset luft også inne i bilen

Nå i vinterkulda er mange opptatt av dårlig luft. Norske trafikkforskere har lett fram aktuelle funn fra internasjonal forskning.

Politikere vil at du skal gå, sykle eller reise kollektivt framfor å kjøre bil. Spesielt i byer er dette aktuelt.

Men hva slags luftforurensning risikerer du å bli utsatt for?

Ett av funnene fra internasjonal forskning er at du puster inn like mye potensielt farlig nitrogendioksid (NO2) fra biltrafikken inne i en bil, som utenfor bilen. Partikler fra en del annen forurensning blir redusert av bilens ventilasjonsanlegg.

Men NO2 slipper du altså ikke unna.

Det er forsker Ingrid Sundvor ved Transportøkonomisk institutt (TØI) som har hatt hovedansvaret for å lese seg gjennom aktuell internasjonal forskning. Slik har TØI-forskeren, på oppdrag fra Miljødirektoratet, forsøkt å svare på hva du risikerer å bli utsatt for av forurensning om du er på reise til fots, på sykkel, kollektivt eller i en bil.

Hvor og når betyr mye

Hvor du er i trafikken og hvordan du reiser kan ha mye å si for hvor mye luftforurensning du blir eksponert for, finner Sundvor.

Også tidspunktet du reiser på kan ha mye å si for luftforurensningen du møter. Og det er ikke alltid slik at rushtrafikken er verst. Noen ganger kan værforholdene ha mest å si.

Veitransport er en av de største kildene til lokal luftforurensning i Norge.

Sitter du selv inne bilen, får du hjelp av filtre i ventilasjonsanlegget. Spesielt partikler og svevestøv har du håp om å slippe unna. Men gassen nitrogendioksid blir du like mye utsatt for inne i bilen som på fortauet utenfor, viser altså internasjonal forskning. Er det tett trafikk eller kjører du nærme eksosen fra bilen foran deg, påvirker det også hvor mye NO2 du får i deg inne i din egen bil.

NO2 har fått mye oppmerksomhet etter skandalen der Volkswagen jukset med utslippene fra dieselbiler.

Svekket lungefunksjon og forverring av astma og bronkitt er de viktigste helseeffektene av nitrogendioksid, ifølge Folkehelseinstituttet.

Hold avstand til trafikken

  • Om du er gående eller syklende i trafikken, viser internasjonal forskning at du er spesielt utsatt for tydelige topper i konsentrasjonen av luftforurensning.
  • Forskning viser også at du kan slippe unna en del forurensning ved å holde god avstand til trafikken og til enkeltbiler.
  • Om du sykler, eksponeres du for mindre forurensning om du holder deg til separate sykkelstier enn om du sykler langs større veier. Mindre trafikkerte veier er bedre enn veier med mye trafikk.
  • Går du eller sykler du, så kan bygater med bygninger på begge sider være ekstra utsatt for forurensning. Det kan faktisk være bedre å gå eller sykle langs åpne veier med mer trafikk, enn å ferdes i smale bygater med mindre trafikk.
  • Men i Norge kan veier med mye trafikk og høy fart være en stor kilde til veistøv, spesielt om mange kjører med piggdekk. Dette er gjerne veier litt utenfor bysentrum. Så når det kommer til veistøv, er forskerne mer usikre på hva som er verst. Her kan forurensningen kanskje være mer omfattende langs veier i åpent landskap enn i trange bygater.

Ikke dropp fysisk aktivitet

Vurderer du å droppe trening eller annen fysisk aktivitet på grunn av faren for å puste inn luftforurensning?

Også dette finnes det forskning på.

Ikke overraskende er det slik at dersom du beveger deg aktivt og puster tungt, så risikerer du å få i deg mer luftforurensning.

Flertallet av studiene som er gjort på dette konkluderer likevel med at helsefordelene ved å være fysisk aktiv uansett er så store, at for de fleste av oss vil det alltid lønne seg å trene kroppen.

Ingrid Sundvor mener at dette på generell basis er gyldig alle steder i Norge. Unntaket kan være spesielt sårbare grupper, uten at forskningslitteraturen sier noe sikkert her.

Forurensning i T-banen

Et overraskende funn fra internasjonal forskning er de høye nivåene av svevestøv som finnes i undergrunnsbaner over hele verden.

Svevestøvet i undergrunnsbaner har en annen kjemisk sammensetning enn i uteluft. Her kommer ikke mye av svevestøvet fra bileksos, men fra slitasje på bremser, skinner og hjul. Dette svevestøvet inneholder derfor mye metallpartikler.

Forskere foreslår at de som bygger og drifter t-baner blir mer oppmerksomme på dette, for eksempel når de konstruerer tekniske løsninger som bremsesystemet. Reiser du mye med t-banen under bakken, er du antakelig mer eksponert for dette svevestøvet enn om du reiser over bakken.

Trikk, bybane og buss

Reiser du med trikk eller bybane, så er du mest utsatt for forurensning fra bylufta og annen trafikk.

Reiser du i stedet med buss, så er bussens egenforurensning en viktig tilleggsfaktor.

Står du og venter på bussen, så blir du utsatt for forurensing akkurat som gående eller syklende blir. Jo mer avstand du holder til trafikken mens du står og venter, desto bedre.

Her på nettstedet Luftkvalitet.no finner du hele tiden oppdaterte tall for det generelle nivået på luftforurensningen i 27 norske byer og tettsteder – fra Kristiansand i sør til Sør-Varanger i nord.

Referanse:

Ingrid Sundvor: «Reiserelatert eksponering for luftforurensning i Norge», TØI-rapport 1608/2017. Rapporten.

Powered by Labrador CMS