En av geoglyfene som finnes sør i Amazonas. (Bilde: University of Exeter)

Mystiske figurer og spor etter byer funnet i Amazonas

Enormt område har blitt kartlagt av arkeologer.

Figuren ser ut som en diamantform med en sirkel inni. Ingen vet hva den skal forestille, men den ble bygget flere hundre år før europeerne kom til USA.

Dette er et av over 100  steder dypt inne i Amazonas-området som har blitt kartlagt av en gruppe britiske og brasilianske arkeologer. De har funnet forskjellige jordvoll-konstruksjoner i et 1800 kilometer langt belte i Sør-Amazonas.

Kartleggingen er gjort med satelitt-bilder, og forskerne valgte ut 24 steder som de undersøkte nærmere. I en del av områdene gjorde de også utgravninger.

Områdene strekker seg gjennom  blant annet dagens Bolivia og Brasil.

Forskerne har funnet spor etter vanningskanaler, hevede åkre, voller rundt landsbyer og geoglyfer, som er forskjellige former laget i jorden. Det er ofte gamle landsbyer i nærheten av de store figurene. Kanskje det mest berømte eksempelet på geoglyfer er Nazca-linjene i Peru, eller den hvite hesten i Uffington, som du kan lese mer om her.

Disse formene blir tolket som geoglyfer fordi det ikke er funnet noen spor etter bebyggelse inne i vollene. Da mener forskerne at figurene kan ha blitt brukt til noe rituelt, ifølge den nye studien som er publisert i tidsskriftet Nature Communications.

En rund jordvoll som ble laget før europeerne kom til kontinentet. (Bilde: José Iriarte)

Uutforsket

Dette er et område av Amazonas som er lite undersøkt, og arkeologene har ikke visst om det bodde noe særlig med folk i disse områdene i tiden før europeerne kom til Amerika.

Men alle konstruksjonene som forskerne har funnet tyder på noe annet. Sannsynligvis var landområdene frodige nok til at mange, mange mennesker kunne bo her.

En grøft som ble gravd av urfolket her, en gang før 1500-tallet. (Foto: José Iriarte)

Forskerne anslår at det kunne ha bodd opp mot en million mennesker i landsbyene da området var på topp en gang mellom 1200 og 1500 e.Kr.

Dette var de siste århundrene før europeerne kom til Amerika – med katastrofale resultater for urbefolkningen.  Forskeren Hans Stenøien kaller det blant historiens verste folkemord.

Men hvem var det som levde her?

Urfolk

Den nye forskningen sier ikke så mye om hvem som bodde i disse landsbyene, men forskerne tolker funnstedene som at de var delvis knyttet sammen.

Det er spor etter flere nettverk av stier som knytter landsbyene sammen.

Forskerne tror bosetningene fungerte uavhengig av hverandre, men at de hadde et løst politisk felleskap. Det ligner på hvordan noen av urfolkene som bor i området lever i dag.

Noen landsbyer er også større og mer sentrale enn andre, og kan ha fungert som knutepunkter i området.

Referanser:

Gregorio de Souza mfl: Pre-Columbian earth-builders settled along the entire southern rim of the Amazon. Nature communications, 

Powered by Labrador CMS