Nordmenn vil ha flere e-helsetjenester

Mange bestyrer mye av livet sitt med smarttelefonen, men får fortsatt ikke sende e-post til fastlegen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Fact: Click to add text

Det viser en fersk undersøkelse gjort av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Forrige gang de målte folks e-helsebruk var i 2007. Siden da har bruken av digitale medier skutt i været. Bruken av e-helsetjenester har ikke økt tilsvarende.

78 prosent av de spurte har brukt nettet, e-post eller sms i helseøyemed. Nesten halvparten av de spurte ønsker å kommunisere elektronisk med fastlegen sin.

Dette er tall som ikke har endret seg mye siden siste undersøkelse.

- Det er kommet få nye tilbud på e-helsesiden. Det er fortsatt lite å velge i og relativt få muligheter til å bruke hverdagsteknologien til å administrere egen helse, sier Tove Sørensen ved NST.

Hun mener dette forklarer den beskjedne økningen i bruk av e-helsetjenester på tross av den rivende utviklingen av digitale medier ellers i samfunnet.

- Enkle tjenester som påminnelse om time, e-post og flytting av journal mellom helseforetakene er fortsatt ikke er tilgjengelige for alle, sier Sørensen.

Gode tilbud brukes

Undersøkelsen viser at digitale tilbud benyttes der de finnes og er gode. E-resept er nå innført over hele landet og brukes av stadig flere. Mange har også bestilt legetime elektronisk.

18 prosent av de spurte har brukt helseapper. Forskerne bak undersøkelsen synes dette er et høyt tall.

- Apper er et nytt fenomen, at såpass mange bruker eller har brukt det allerede er spennende, sier Sørensen.

Men bare seks prosent av de spurte har logget seg på helsemyndighetenes nettsatsing www.helsenorge.no, og det er fortsatt få konkrete e-tjenester i det offentlige helsetilbudet i Norge.

Forventer mer

Over halvparten av de spurte mener mulighet for elektronisk timebestilling og e-resept er viktig ved valg av ny fastlege.

- Det ser ut som folk forventer mer satsing på e-helse, sier Sørensen.

- Finner de det ikke i Norge, går de andre steder. En fjerdedel av de spurte har brukt utenlandske netthelsetjenester.

Undersøkelsen viser at de yngre er jevnt over mer ivrige enn de eldre på en rekke felter.

- Det kommer til å bli større etterspørsel når denne gruppen blir eldre.

- Utfordringen for helsemyndighetene er å tilby enkle, sikre e-helsetjenester som folk har bruk for, sier Sørensen.

Referanse:

Sørensen, Andreassen & Wangberg: e-helse i Norge 2013 (pdf), Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, rapport 01-2014.

Powered by Labrador CMS