Umulig å finne beste sykehus

Selv om stadig flere pasienter krysser landegrenser for å få den beste helsehjelpen, er det nærmest umulig å vite hvor kvaliteten er best.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ulike land har ulike standarder for hva som er god kvalitet på tjenestene og hva som bør måles og hvordan. Det blir som å sammenlikne epler med pærer.

I Norge måles kvaliteten blant annet etter indikatorer som andel korridorpasienter, andel keisersnitt, forekomsten av sykehusinfeksjoner, lengden på ventetider og overlevelsesrater.

Sykehusene rapporterer inn sine data til Norsk pasientregister og Folkehelseinstituttet som publiserer informasjonen på nettportalen frittsykehusvalg.no.

Umulig å velge

Internasjonale eksperter har gått grundig til verks for å finne forskjellene mellom de ulike kvalitetssystemene og målingene. Utallige intervjuer og observasjoner er blitt gjennomført i Norge, Sverige, Portugal, England og Nederland.

– Forståelsen av hva kvalitet er varierer mellom land, mellom de ulike nivåene i et helsesystem, mellom profesjonelle yrkesgrupper og mellom ledere og helsepersonell, sier Siri Wiig, postdoktor ved Universitetet i Stavanger.

– For kommende pasienter er det vanskelig å ta et godt informert valg. Selv om en god del data om de ulike sykehusene er offentlig tilgjengelig for framtidige pasienter, er det ikke all informasjon som er like relevant, sier Wiig.

Forskergruppen hun deltar i foreslår derfor et alternativt tilbud. Når informasjonen til folk flest ikke er god nok, kan et godt alternativ være en sykehusvariant av hotellnettstedet «Trip Advisor».

I stedet for at brukerne deler sine erfaringer fra ulike hoteller i verden, kan pasienter selv fortelle om og dele sine erfaringer fra ulike sykehus i Europa.

Utskriving, samhandling og ventetid

I en nasjonal spørreundersøkelse blant voksne somatiske pasienter i 2011 ble alle sykehus i Norge målt på ti ulike indikatorer for kvalitet. Til sammen deltok 10 514 pasienter.

I undersøkelsen svarte pasientene at de hadde dårligst erfaringer med forberedelser til tiden etter utskrivning, samhandling med andre helsetjenester og ventetid før oppholdet.

Undersøkelsen ble utført av Kunnskapssenteret for Helsedirektoratet.

England i front

Felles for de fem landene i studien er målinger som viser andelen keisersnitt på sykehusene, hvor raskt etter lårhalsbrudd pasienter får den nødvendige operasjonen og hvor ofte pasienter får sårinfeksjoner etter operasjoner.

Ifølge Wiig har England kommet langt med det systematiske kvalitetsarbeidet.

– Der har de svært mange indikatorer samtidig som myndighetene legger sterke føringer. Mye informasjon er dessuten offentlig tilgjengelig, sier Wiig og fortsetter:

– I Nederland er det også mye kvalitetsinformasjon tilgjengelig og pasienter kan i større grad enn i Norge selv velge sykehus. Med korte avstander kan pasienter nærmest «shoppe» helsetjenester.

– Per i dag er det en god del informasjon om norske sykehus som er offentlig tilgjengelig, men fortsatt har vi en vei å gå, sier Wiig.

Powered by Labrador CMS