Andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge vokser, noe som også gir større antallet pasienter med innvandrerbakgrunn. Hva krever dette av helsepersonalet? (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Podcast: Minoritetspasienter krever mer kompetanse hos helsearbeidere

Og det handler ikke bare om språkutfordringer. For hva gjør en lege når pasienten er overbevist om at årsaken til sykdom er straff for en syndefull handling utført av bestemor?

Lise-Merete Alpers. (Foto: HiOA)

Forskning viser at pasienter med minoritetsbakgrunn får dårligere kvalitet på medisinsk behandling enn øvrige pasienter.

Stipendiat Lise-Merete Alpers har nettopp levert doktorgrad om kompetansebehovet helsepersonell har i møte med etniske minoritetspasienter.

Hva skal for eksempel helsepersonell gjøre når en pasient med rombakgrunn får besøk av nesten 300 pårørende? spør programlederen i denne podcasten.

 

 

Referanse:

Lise-Merete Alpers: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter. Disputas ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 2017. Sammendrag

Powered by Labrador CMS