Én av de nesten 300 hummerne som ble målt, merket i og rundt bevaringsområdet. (Foto: Espen Bierud)
Én av de nesten 300 hummerne som ble målt, merket i og rundt bevaringsområdet. (Foto: Espen Bierud)

Rekordmye hummer i bevaringsområde

For tre år siden ble et bevaringsområde utenfor Tvedestrand stengt for hummerfiske. Nå er hummerbestanden mer enn dobbelt så stor som utenfor.

– Ingen andre steder har bestanden vokst fortere, sier prosjektleder Sigurd Heiberg Espeland i Havforskningsinstituttet.

I nesten ti år har hun og kollegene forsket på bevaringsområder for hummer langs kysten av Skagerrak. De tre siste årene har det vært forbudt å fiske hummer i området utenfor Askerøya og Sandøya i Tvedestrand kommune.

Samtlige av Norges fem bevaringsområder for hummer viser at hummerbestanden i disse områdene øker, men ingen av områdene har så langt hatt en så positiv utvikling som i Tvedestrand.

Dobling av bestanden

Bevaringsområdet utenfor Tvedestrand. (Foto: (Kart: Havforskningsinstituttet))
Bevaringsområdet utenfor Tvedestrand. (Foto: (Kart: Havforskningsinstituttet))

Etter årets prøvefiske på hummer i Tvedestrand bevaringsområde, kan Havforskningsinstituttet nå med sikkerhet si at det er betydelig mer hummer inne i dette området enn utenfor.

Forskerne gjennomfører hvert år et standardisert prøvefiske etter hummer i det ytre bevaringsområdet. Dette prøvefisket blir gjennomført med nesten fire hundre teinetrekk mellom august og september.

Resultatene regnes ut fra hvor mange hummer som blir fanget i én teine i løpet av ett døgn. Litt over en tredjedel av trekkene ble gjort inne i bevaringsområdet, resten ble gjort i områdene rundt.

Espeland oppsummerer tallmaterialet på denne måten:

– På utsiden av bevaringsområdet fikk vi litt mindre enn en halv hummer per teine som hadde stått ute én natt. Dette var veldig likt fangstene vi har fått de tre siste årene. Inne i bevaringsområdet fikk vi til sammenligning nesten én hummer per teine, altså dobbel så stor fangst.

Undersøkelsen viser at økningen ikke bare kan skyldes noen veldig heldige teiner, men at det nå faktisk er mange flere hummer inne i bevaringsområdet enn utenfor.

I 2013 så forskerne en tendens til økt fangst, men den gang var det større sjanse for at det kunne ha vært en tilfeldighet. Foreløpig ser det ut til at hummerfangsten har økt mest i midten i området, der hummeren er best beskyttet.

Hummeren blir større

Hummeren som ble fanget i bevaringsområdet var også tydelig større enn den som ble fanget utenfor. Litt overraskende for forskerne var det at gjennomsnittsstørrelsen var nesten den samme som i fjor.

– Vi hadde forventet en økning slik vi så fra 2012 til 2013, sier Espeland.

Men størrelsen på de ti prosent største hummerne inne i bevaringsområdet hadde likevel økt fra 2013 til 2014.

Hummerne i bevaringsområdet blir stadig større. (Foto: Espen Bierud)
Hummerne i bevaringsområdet blir stadig større. (Foto: Espen Bierud)

Prøvefisket foregår ved at teinene settes tilfeldig ut der kartet viser litt bratt terreng med dybder mellom 10 og 30 meter. Teinene settes tilfeldig for å unngå at de som gjennomfører prøvefisket lærer seg hvor det er bra fiske, og at det derfor ville blitt bedre fangster.

Kun teiner som har stått én natt blir medregnet som en del av prøvefisket, og samtlige hummere blir satt ut igjen akkurat der de blir fanget. 

– Hvorfor den store økningen?

– Det virker som folk i tvedestrandsområdet har vært flinke til å respektere forbudet mot å fiske hummer her, og det er viktig både for å få økt bestanden og for at vi skal få best mulig forskningsresultater, sier Espeland.

Området er også relativt stort, slik at hummerne i midten er godt beskyttet. Espeland sier også at dette viser hvor stor virkning hummerfisket har på bestanden.

Alle hummerne går tilbake i sjøen der de ble fanget. Forsker Alf Ring Kleiven hjelper til. (Foto: Espen Bierud)
Alle hummerne går tilbake i sjøen der de ble fanget. Forsker Alf Ring Kleiven hjelper til. (Foto: Espen Bierud)

Powered by Labrador CMS